Aktualności

Facebook Ikona szukania
Wartościowe cele - spokój i stabilizacja

W przedostatni weekend października, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Fundacja Rodzin Górniczych miała zaszczyt zorganizować trzydniowe warsztaty edukacyjne dla wdów - podopiecznych FRG. Wydarzenie to odbyło się w Zakopanem pod…

„Serce za serce” dla JSW S.A.

Podczas uroczystej gali "Serce za serce", Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi przyznała prestiżową nagrodę Jastrzębskiej Spółce Węglowej za jej wyjątkowe zaangażowanie w wsparcie tej instytucji oraz za wspieranie prac naukowo-badawczych…

Doposażenie Szpitala w Knurowie

W geście troski o lokalną społeczność Knurowa, w którym funkcjonują dwie kopalnie należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Fundacja JSW przekazała darowiznę w wysokości 80 tysięcy złotych na rzecz Szpitala w Knurowie. Ta znacząca kwota, przekazana przez fundację,…

Nowe stroje sportowe

Fundacja JSW, będąc zaangażowanym partnerem społeczności lokalnej, przekazała środki finansowe na rzecz Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jastrzębiu-Zdroju. Fundacja współfinansowała zakup 80 strojów…

Stawiamy na zdrowie

Fundacja JSW po raz kolejny wykazała się hojnością wobec Szpitala Joannitas w Pszczynie, przekazując tym razem darowiznę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Nowa pracownia w ZSP w Ornontowicach

W ZSP w Ornontowicach otworzono nową pracownię automatyki i pneumatyki. To nie pierwszy raz, kiedy Fundacja JSW pomaga w rozbudowie bazy dydaktycznej tej szkoły.

Wsparcie dla OSP Czerwionka

Fundacja JSW pozostaje zdecydowana w kontynuowaniu swojego zaangażowania w rozwój i bezpieczeństwo regionu, a to oznacza jeszcze więcej wsparcia dla tych, którzy stawiają czoła zagrożeniom każdego dnia.

Stacja Forma – Strong Park Orna

Dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Fundację JSW w Ornontowicach zakończono realizację projektu pn.: „Stacja Forma – Strong Park Orna”. Przedsięwzięcie polegało na dostawie i montażu urządzeń „street workout” wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w okolicy…

Wsparcie dla tancerek z Jastrzębia-Zdroju

Dzięki hojności Fundacji JSW, tancerki sekcji tańca irlandzkiego z Jastrzębia-Zdroju będą miały możliwość rozwijać swoje umiejętności i talent w jeszcze lepszych warunkach.

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć

W Knurowie rusza projekt o nazwie "Lepiej Zapobiegać niż Leczyć - Profilaktyka Zdrowotna Mieszkańców Knurowa", który przynosi bezcenne korzyści dla lokalnej społeczności. Inicjatywę tę realizuje Stowarzyszenie Św. Rity we współpracy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w…