Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Kurs samoobrony dla uczniów ZSP w Ornontowicach

Fundacja JSW kolejny raz przekazała środki finansowe na organizację kursu samoobrony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

Kurs samoobrony w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach właśnie dobiegł końca, a uczestnicy mogą teraz pochwalić się nowymi umiejętnościami w zakresie zarówno samoobrony, jak i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każdy z uczniów biorących udział w kursie odbył intensywny 12-godzinny program, który obejmował zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu podstawowych technik samoobrony oraz nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie znalazły się również lekcje dotyczące prewencji i profilaktyki w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, jak również nauka obserwacji otoczenia podczas podróży do i ze szkoły.

Warto podkreślić, że kurs został podzielony na cztery etapy, z każdym etapem poszerzającym wiedzę i umiejętności uczestników. Dzięki temu, uczniowie mieli możliwość stopniowego rozwijania swoich kompetencji i zdobywania coraz większej pewności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Kurs przeprowadziło Knurowskie Towarzystwo  Strzeleckie Strzelba.

Inne aktualności

Wsparcie dla OSP Woszyce

Dzięki wsparciu Fundacji JSW, Ochotnicza Straż Pożarna w Woszycach zyskała niezbędny sprzęt ratowniczy, zwiększając skuteczność strażaków w codziennych działaniach oraz umożliwiając im skuteczną interwencję w sytuacjach ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu

Kol…

Ogród sensoryczny w Knurowie

W Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakończono projekt związany z utworzeniem nowoczesnego ogrodu sensorycznego. Inicjatywa ta została zrealizowana dzięki współfinansowaniu ze środków Fundacji JSW, która wniosła znaczący wkład w wysokości 45 000 zł, oraz wsparciu w…

Strefa ciszy i relaksu w MSP nr 2 w Knurowie

Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przekazała darowiznę na adaptację sali lekcyjnej w strefę cieszy i relaksu, z której na co dzień będą korzystać dzieci ze spektrum autyzmu uczące się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie. 

Na tę cieszącą się…

Życzenia Barbórkowe

Z okazji Barbórki wszystkim pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustającej opieki Świętej Barbary.

Oby codzienny trud i ciężka praca była zawsze źródłem satysfakcji.

 

Zarząd, Rada…

Jarmark Świąteczny

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji JSW, na terenie boiska sportowego w Gogołowej odbędzie się niezwykłe wydarzenie – Jarmark Świąteczny. Inicjatywę organizują Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie oraz Rada Sołecka Gogołowej, a datą, którą warto zaznaczyć w…

Nowoczesny sprzęt dla strażaków

Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej  udzieliła finansowego wsparcia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Gierałtowicach. W ramach projektu "Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP", Fundacja JSW przekazała darowiznę, dzieki której w ręce strażaków trafił…

Więcej aktualności