Rada Fundacji JSW

Facebook Ikona szukania

Pan Artur Wojtków - Przewodniczący Rady Fundacji JSW

ks. Bernard Czernecki

Pan Roman Chwastyk

Pan Paweł Kołodziej

Pan Sławomir Kozłowski

Pan Marek Płocharski

Pan Tomasz Świtała

Pan Łukasz Kasza

Pan Marcin Gralak