O nas

Facebook Ikona szukania

Fundacja JSW - Jesteśmy BLISKO LUDZI

Jastrzębska Spóła Węglowa w śląski krajobraz wpisana jest od kilku dekad. Oczywiście nie chodzi jedynie o górujące nad miastami szyby kopalniane, ale również o miejsce, jakie zajmuje w lokalnej społeczności. Firma jest największym pracodawcą w regionie i jednym z największych w Polsce. To oznacza, że w bezpośredni sposób z JSW – i spółkami z Grupy Kapitałowej – jest związanych niemal 31 000 mieszkających w województwie śląskim rodzin. Ale to nie wszystko.

W JSW chcemy być dobrymi sąsiadami. Głęboko wierzymy, że działania każdego przedsiębiorstwa powinny być oparte o uniwersalne wartości – odpowiedzialność, szacunek, pomoc i zaufanie. Dla nas jest to równoznaczne z budowaniem relacji, które opierają się na partnerstwie. Nie dotyczy to jedynie biznesu, ale też współpracy społecznej.

W kwietniu 2019 roku Jastrzębska Spółka Węglowa formalnie powołała Fundację JSW, dzięki której działalność charytatywna firmy stała się bardziej efektywna.

Podstawowym celem działania fundacji jest organizacja wsparcia dla społeczności lokalnych na obszarze działania Grupy Kapitałowej JSW. Fundacja wspiera instytucje i organizacje oraz  samorządy w czterech głównych obszarach:

Udzielane przez Fundację JSW wsparcie ma charakter finansowej lub rzeczowej darowizny, która przekazywana jest poszczególnym podmiotom na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Dotychczas fundacja wsparła takie inicjatywy jak doposażenie lokalnych placówek Ochotniczej Straży Pożarnej; dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dla szpitali i  lokalnych ośrodków zdrowia; dofinansowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych; wsparcie zakupu wyposażenia pracowni szkolnych i doposażenia placówek oświatowych, domów i ośrodków pomocy społecznej; przekazanie środków na działalność organizacji sportowych, zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; renowacje obiektów sakralnych czy dofinansowanie miejscowych wydarzeń kulturalnych.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomagać naszej małej społeczności, której częścią jesteśmy. Szczególnie optymistyczna jest myśl, że to dopiero początek!