Zarząd Fundacji JSW

Facebook Ikona szukania

Jerzy Majchrzak
Prezes Zarządu Fundacji JSW

Aleksander Szymura
Wiceprezes Zarządu Fundacji JSW

Piotr Zniszczoł
Wiceprezes Zarządu Fundacji JSW