Darowizny 2019 rok

Facebook Ikona szukania

W 2019 roku Fundacja przekazała darowizny na realizację 179 przedsięwzięć wnioskowanych przez lokalne instytucje / organizacje w czterech obszarach:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo,
  • Nauka i edukacja,
  • Wypoczynek i rekreacja,
  • Kultura i tradycja.

Wykaz darowizn przyznanych dla instytucji i organizacji przez Fundację JSW w 2019 r.

 

Obszar działalności

Ilość przyznanych darowizn

Udział procentowy wartości przyznanych darowizn

Zdrowie
i bezpieczeństwo

34

31%

Nauka i edukacja

40

15%

Wypoczynek
i rekreacja

63

32%

Kultura i tradycja

42

22%

RAZEM

179 darowizn

100%