Darowizny 2023 rok

Facebook Ikona szukania

W 2023 roku Fundacja JSW przeznaczyła kwotę 8.025.735,00 zł na realizację 322 przedsięwzięć wnioskowanych przez lokalne instytucje / organizacje w czterech obszarach:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo,
  • Nauka i edukacja,
  • Wypoczynek i rekreacja,
  • Kultura i tradycja.

Działalność Fundacji JSW w 4 obszarach:

Obszar działalności

Ilość przyznanych darowizn

Kwota przyznanych darowizn

Zdrowie
i bezpieczeństwo

59

1 475 220,00 zł

Nauka i edukacja

67

2 112 075,00 zł

Wypoczynek i rekreacja

128

2 605 420,00 zł

Kultura i tradycja

68

1 833 020,00 zł

RAZEM

322 darowizny

8 025 735,00 zł


Wykaz darowizn przyznanych przez Fundację JSW w 2023 roku