Zakończenie robót budowlanych przy zabytkowych budynkach Parafii NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju

Zakończono roboty budowlane mające na celu osuszenie piwnic zabytkowego kompleksu kościelno-parafialnego Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonano izolację przeciwwilgociową, drenaż opaskowy oraz przebudowano kanalizację deszczową. Fundacja JSW wsparła ten projekt 50 tysiącami złotych.

Stan techniczny budynków parafialnych wymagał niezwłocznej interwencji. Szczególnie pomieszczenia Muzeum Parafialnego oraz sale, na których odbywały się zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 były zalewane przez niesprawną instalację odwodnieniową. Problemem był również brak izolacji ścian zewnętrznych. Prace remontowe były kontynuacją wieloletnich działań renowacyjnych budynku.

Głównym celem projektu było zachowanie w należytym stanie technicznym materialnego dziedzictwa kulturalnego jakim niewątpliwie jest dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju oraz parafian kompleks budynków znajdujących się przy ul. 1 Maja 36-38. Stanowi on integralną część zabytkowego Parku Zdrojowego, który jest częstym celem spacerów mieszkańców miasta, jak również turystów przyjeżdżających tutaj nawet z Czech. Co więcej, według badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju obszar dzielnicy Zdrój oraz Parku Zdrojowego jest postrzegany jako swoisty symbol miasta, który pomaga kształtować tożsamość oraz lokalny patriotyzm. 

Zobaczcie jak przebiegały prace remontowe.