Wspieramy Domy Dziecka, by ułatwić zdalną naukę

Działając w trybie interwencyjnym podczas trwającej pandemii koronawirusa i związanej z nią kwarantanny społecznej Fundacja JSW zainicjowała swój kolejny autorski projekt społeczny - „Wsparcie Domów Dziecka”.

Jak wiadomo, w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym, dotyczącym zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, placówki oświatowe (uczelnie, szkoły, przedszkola) zostały zamknięte. W obecnej chwili zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie poprzez systemy IT. Wychowankowie domów dziecka często mają utrudniony dostęp do zajęć lekcyjnych z powodu braku sprzętu odpowiadającego wymaganiom umożliwiającym zdalną naukę, co poważnie utrudnia  realizację obowiązku szkolnego. Projekt Fundacji JSW obejmuje przekazanie sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną naukę w czasie pandemii koronawirusa.

W ramach projektu Fundacja JSW wraz z JSW IT Systems przekazały na podstawie darowizny rzeczowej 14 zestawów komputerowych (wraz z wyposażeniem – słuchawki, mikrofony oraz oprogramowanie) placówkom opiekuńczo-wychowawczym w naszym regionie. Sprzęt został przekazany: 

 • Domu Dziecka w Cieszynie – 6 zestawów komputerowych,
 • Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” w Pszczynie - 6 zestawów komputerowych,
 • Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej – 2 zestawy komputerowe dla Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nędzy oraz w Kuźni Raciborskiej.

Warto zaznaczyć, że akcja ta to kolejne już przedsięwzięcie Fundacji JSW we współpracy z JSW IT Systems. Na przełomie roku 2019/2020, za pośrednictwem Fundacji JSW z wymiany sprzętu JSW IT Systems skorzystały już liczne placówki edukacyjne, którym przekazany został używany sprzęt komputerowy o łącznej wartości blisko 30 000,00 złotych. Sprzęt komputerowy (197 sztuk, w tym komputery, monitory i drukarki) trafił wówczas do następujących placówek:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 • Publiczne Przedszkole nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Publiczne Przedszkole nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół w Rybniku
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu