Trzy projekty dla uczniów w Mszanie

Dzięki darowiźnie Fundacji JSW Szkoła Podstawowa w Mszanie mogła zrealizować swoje plany na to, by nie tylko edukować dzieci, ale także pomóc im radzić sobie z emocjami. Szczególną opieką otoczono uczniów z niepełnosprawnościami. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, które doposażyły gabinet szkolnego pedagoga i psychologa.

Uczniowie niepełnosprawni wymagają od szkoły dostosowania form i metod pracy do ich indywidualnych potrzeb. Szkoła Podstawowa w Mszanie za jeden z nadrzędnych celów stawia sobie wspieranie tych dzieci w prawidłowym rozwoju. Dlatego zwrócono się do nas o pomoc w zrealizowaniu trzech autorskich projektów, których celem było usprawnienie funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych poprzez odpowiednią stymulację sfery poznawczej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej. Postanowiliśmy pomóc bez wahania. Tym bardziej, że pomysły na projekty były nieszablonowe!

Przykładowo, czy wiedzieliście, że gry mogą stanowić nie tylko rozrywkę, ale także wartościowe narzędzie dydaktyczne? Nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi często sięgają po gry, ponieważ wiedzą, że zabawa wcale nie przeszkadza w nauce. Dlatego w Szkole Podstawowej w Mszanie powstała „Kreatywna strefa gier”. Okazuje się, że gry uczą m.in. poszanowania przepisów bez potrzeby stosowania przymusu zewnętrznego. Dziecko przyjmuje zawarty w grze układ, bo wyraźnie dostrzega jego celowość. Przestrzeganie zasad gry uczy poczucia sprawiedliwości i uczciwości. Podczas rozgrywek dziecko uczy się również, że nie wszystko będzie się układało po jego myśli i czasem przegra. Natomiast możliwość rewanżu pokazuje, że porażka jest często chwilowa, a sukces jest możliwy przy wytrwałym działaniu. Co więcej, wiele gier dostępnych obecnie na rynku wymaga od dzieci wysiłku umysłowego, spostrzegawczości, pomysłowości i zręczności, a towarzysząca im radość wzbogaca proces nauczania i rozwija psychikę.

Kolejny projekt otrzymał tytuł „Sprawne rączki mam, wszystko zrobię sam” i opierał się na roli ręki jako jednego z najcenniejszych narzędzi poznania, a co za tym idzie nabywania nowych umiejętności. Dotykając różnorodnych przedmiotów, faktur i struktur dziecko zdobywa i porządkuje nowe doznania. Co ciekawe, motoryka dłoni jest również ściśle zintegrowana z ośrodkiem ruchowym mowy, jej stymulacja wpływa korzystnie na rozwój komunikacji językowej oraz poznawczej dziecka. Dzieci ćwiczą z wykorzystaniem specjalnych narzędzi, które mają wpłynąć na sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu, a także koordynacje między dłońmi.

Emocje są częścią życia każdego z nas. „W krainie uczuć i emocji” to projekt, który ma na celu pokazanie dzieciom, że nie ma uczuć złych lub dobrych. Wszystkie o czymś nas informują, a zły może być jedynie sposób ich okazywania. Dlatego tak ważne jest rozmawianie o tym co czujemy. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizowane są dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji w grupie rówieśniczej, ale także wykazujących problemy w komunikacji z nauczycielami i innymi dorosłymi. Dzięki nim ci młodzi ludzie zdobędą umiejętności identyfikowania swoich emocji i okazywania ich w sposób, który nie wpłynie negatywnie na ich relacje z innymi. Jak wiemy, nawet dla nas dorosłych często nie jest to łatwa sztuka.

Życie uczniów nie kończy się na szkole. Tego typu zajęcia terapeutyczne pomogą im wkroczyć w świat dorosłości z bagażem pozytywnych umiejętności i doświadczeń. Na szczęście, przed wprowadzeniem nauki zdalnej, uczniom z najmłodszych klas udało się choć przez chwilę skorzystać z zakupionych gier i pomocy dydaktycznych. Po powrocie do szkoły zajęcia na pewno będą kontynuowane. Powodzenia!