Sprzęt specjalistyczny dla Przedszkola Terapeutycznego "Na Majowej" w Jastrzębiu-Zdroju

Przedszkole terapeutyczne „Na Majowej” to nowa, niepubliczna, darmowa placówka przedszkolna w Jastrzębiu-Zdroju, która specjalizuje się w kształceniu specjalnym oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Wychowankami przedszkola są w przeważającej liczbie dzieci ze spektrum autyzmu, ale także z niepełnosprawnością ruchową i/lub sprzężoną, zaburzeniami integracji sensorycznej, z problemami neurologicznymi w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi, natury psychicznej i społecznej, z zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, czy zaburzeniami zachowania.

Celem przedszkola jest niwelowanie wspomnianych dysfunkcji oraz zapobieganie dalszemu pogłębianiu się niepełnosprawności. Wymaga to odpowiednio dobranych terapii. W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jakie otrzymują rodzice, przeważają wskazania do fizjoterapii oraz tak zwanej terapii zmysłów - takie działania wyzwalają aktywność społeczną i poznawczą, rozwijają możliwości komunikacji, przygotowują dziecko do współpracy w grupie i maksymalnego, na miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania.

Z tej przyczyny, w przedszkolu o takiej specjalizacji niezbędne jest pomieszczenie wyposażone w profesjonalny sprzęt, który umożliwiałby prowadzenie wieloprofilowej terapii przez wykwalifikowaną kadrę na miejscu. Niestety, wyposażenie, które spełnia wszystkie wymogi i posiada niezbędne atesty wymaga sporego nakładu środków finansowych. Dlatego zwrócono się z prośbą o pomoc do Fundacji JSW, która zdecydowała się wesprzeć przedszkole kwotą niespełna18 tysięcy złotych.

W ramach darowizny wyposażono salę terapeutyczną, która będzie służyła do wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci. Zakupiono sprzęt spełniający wysokie standardy, taki jak kabina do terapii zaburzeń, materace, narzędzie do diagnozy rozwoju psychoruchowego, huśtawkę-gniazdo, piłki terapeutyczne, lustro, maty do masażu stóp, trampolinę z poręczą, walec z otworem, pełzak, basen z piłeczkami, kładkę z równoważnią, drabinki gimnastyczne, fakturowe kwadraty, czy szafę do przechowywania drobnych pomocy terapeutycznych.

Biorąc pod uwagę niewielką ilość placówek tego typu w regionie, uruchomienie nowej, bezpłatnej placówki terapeutycznej jest ogromną szansą dla dzieci z Jastrzębia-Zdroju i okolic. Tym bardziej, że bezpłatny dostęp do terapii mają także dzieci spoza przedszkola, w ramach popołudniowej działalności placówki. Przyjmowane są maluchy już od 1-go roku życia, aż do podjęcia nauki w szkole.

Jako że terminy oczekiwania na diagnozę w placówkach, gdzie jest to refundowane wynoszą do kilku miesięcy, a działać trzeba jak najszybciej, dysponując profesjonalnym zapleczem terapeutycznym, przedszkole „Na Majowej” planuje również przeprowadzanie bezpłatnych diagnoz dla dzieci, które z przyczyn finansowych nie są w stanie skorzystać z prywatnej oferty diagnostycznej. W ten sposób maluchy z naszego regionu będą mogły znacznie szybciej otrzymać pomoc, której potrzebują.

Przedszkole „Na Majowej” to przede wszystkim miejsce tworzone przez ludzi z pasją, gdzie czuje się ciepło i autentyczną troskę o dzieci. Cieszymy się, że dzięki darowiźnie Fundacji JSW wychowankowie przedszkola oraz dzieci z Jastrzębia-Zdroju i okolic mają większą szansę na zdrowie i samodzielność.