Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Solidarność Górnicza w Knurowie

W ręce pracowników Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" oddano książkę pt. "Solidarność Górnicza w Knurowie". Publikacja ilustruje oraz opowiada o działalności NSZZ "Solidarność" w Knurowie i Polsce.

Publikacja - w przystępny dla czytelnika sposób - opisuje kilkudziesięcioletnią historię Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" działającego w Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów", która w wyniku połączenia z KWK "Szczygłowice" utworzyła dwuruchowy zakład - KWK "Knurów-Szczygłowice". Autorem książki jest Adam Grzegorzyca - członek zarządu NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" będący jednocześnie Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy Ruchu "Knurów".

- Książka, która powstała w oparciu o zgromadzony materiał archiwalny została uzupełniona wspomnieniami ludzi, którzy podzielili się własną refleksją nad czasem minionym. Ta publikacja stanowi świadectwo czterech dekad działalności naszego związku zawodowego w Knurowie - wyjaśnia przewodniczący NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" Krzysztof Leśniowski.

W publikacji znalazło się wiele archiwalnych zdjęć, które ilustrują związkową działalność na rzecz pracowników sektora wydobywczego i nie tylko. Książka zawiera cenne rozmowy z takimi osobami jak Czesław Sobierajski, Tadeusz Arent, Rajmund Russin, śp. ks. Andrzej Wieczorek, Piotr Rykala, Grzegorz Tobiszowski, Mieczysław Pawlak, Jan Strachota, Włodzimierz Gwiżdż oraz przewodniczący Krzysztof Leśniowski, który opowiada m.in. o działalności w antykomunistycznej opozycji i odpowiedzialności wynikającej z bycia związkowcem.

- Najważniejszym elementem tej historii są oczywiście ludzie, którzy współtworzyli dwie kopalnie w czasie, gdy związek powstawał, a dziś tworzą jeden zakład w strukturach JSW S.A. Niniejsza publikacja stanowi próbę pewnej syntezy, zakreślenia ram dla czterech dekad bardzo zróżnicowanej działalności, ponieważ każdy czas niesie ze sobą inne problemy, stawia inne wymagania i daje inne nadzieje - dodaje Krzysztof Leśniowski. 

Ostatnie dwadzieścia pięć stron zostało poświęcone na dodatek historyczny, który ukazał się w niniejszej publikacji w ramach 120-jubileuszu Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów", który przypada w bieżącym roku. W tym rozdziale możemy dowiedzieć się, że symboliczną datą przyjmowaną w literaturze za początek kopalni "Knurów" jest 15 czerwca 1903 roku. Rozdział zawiera również archiwalne i historyczne zdjęcia przedstawiające kopalnię oraz ówczesną miejscowość. 

Książka wydana przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej i Przedsiębiorczości "Wspieramy" z siedzibą w Knurowie, ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

 

D.Borczyk

 

Inne aktualności

Więcej aktualności