Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Rozpoczęto nabór kolejnych wniosków

Fundacja JSW rozpoczęła ostatni nabór wniosków o udzielenie darowizny ze środków Fundacji JSW w tym roku.

Fundacja JSW pragnie poinformować o rozpoczęciu ostatniego naboru wniosków o udzielenie darowizny w roku bieżącym. Proces aplikacyjny, który już ruszył, ma na celu wsparcie instytucji oraz organizacji, które realizują projekty z czterech obszarów, które Fundacja ma przyjemność wspierać: zdrowie i bezpieczeństwo, kultura i tradycja, wypoczynek i rekreacja, nauka i edukacja. 

Termin i forma aplikacji

Świąteczno-zimowy nabór wniosków rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada 2023 roku. Warto podkreślić, że wszelkie dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

Dokumenty wymagane w aplikacji

Aby wniosek o przyznanie darowizny był kompletny, należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 1: Karta informacyjna o wnioskowanej darowiźnie.
  2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Załącznik nr 3: Statut organizacji lub inny dokument określający zasady i przedmiot działalności wnioskodawcy.
  4. Załącznik nr 4: Aktualny odpis z rejestru albo odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

Warto zaznaczyć, że dokumenty aplikacyjne powinny zawierać kwoty brutto oraz być podpisane przez osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących, zgodnie z KRS.

Procedura składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne, tj. wniosek wraz z załącznikami, prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]. Każdy e-mail powinien zawierać 5 plików - pojedynczy plik wniosku oraz załączniki 1-4.

Informacja dla placówek oświatowych

Dla placówek oświatowych, takich jak przedszkola i szkoły, zwracamy uwagę na dodatkowe wymagania. Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać informacje o organie prowadzącym, w tym:

  • Miasto / Gmina + adres Urzędu Miasta / Gminy + NIP Miasta / Gminy + REGON Miasta / Gminy.
  • Przedszkola / Szkoły / Zespołu Szkół + adres placówki oświatowej + NIP placówki oświatowej, reprezentowane przez Prezydenta / Burmistrza / Wójta oraz Dyrektora placówki oświatowej.

Wniosek powinien być podpisany zarówno przez dyrektora placówki oświatowej, jak i przez przedstawiciela organu prowadzącego. Umowa darowizny zostanie sporządzona analogicznie, uwzględniając obie strony umowy.

Regulamin i pełna informacja

Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji oraz obowiązki obdarowanej instytucji określa regulamin przyznawania darowizn, który dostępny jest na naszej stronie internetowej, wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Grupa odbiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie z Fundacji JSW, obejmuje organizacje oraz instytucje, które funkcjonują na terenie działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Mamy nadzieję, że ten nabór wniosków przyczyni się do rozwoju wielu wartościowych inicjatyw i projektów. Zachęcamy wszystkich potencjalnych beneficjentów do starannego przygotowania wniosków i skorzystania z okazji, jaką Fundacja JSW ma zaszczyt Państwu oferować.

Dziękujemy za zaangażowanie i wiarę w naszą misję wspierania społeczności lokalnych w naszym regionie. 

Inne aktualności

PSIA SŁUŻBA – TO WYZWANIE I ZASZCZYT

MA TRZY MIESIĄCE I JUŻ ROZPOCZĘŁA INTENSYWNY TRENING PRZYGOTOWUJĄCY DO SŁUŻBY W ELITARNEJ SPECJALISTYCZNEJ GRUPIE POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ PSP JASTRZĘBIE–ZDRÓJ. WABI SIĘ AMPER I JEST SUCZKĄ, OWCZARKIEM BELGIJSKIM. JEJ TRENEREM I OPIEKUNEM JEST STRAŻAK OCHOTNIK, KAMIL…

SZTUCZNA INTELIGENCJA POMAGA KSZTAŁCIĆ PRZYSZŁYCH GÓRNIKÓW

ZNAJOMOŚĆ TECHNICZNEGO JĘZYKA OBCEGO TO JEDNA Z PODSTAWOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZYSZŁYCH GÓRNIKÓW. UCZNIOWIE Z PAWŁOWIC, LINGWISTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJAJĄ TERAZ W NOWOCZESNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ, KTÓRĄ WSPIERA SZTUCZNA INTELIGENCJA.

ZIMOWY ZAWRÓT GŁOWY Z FUNDACJĄ JSW

PONAD TRZY TYSIĄCE NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW NASZEGO REGIONU NIE MOGŁO NARZEKAĆ NA BRAK ATRAKCJI PODCZAS TEGOROCZNYCH FERII ZIMOWYCH. I CHOĆ NIE ZAWSZE DOPISYWAŁA POGODA, TO MANKAMENTY AURY REKOMPENSOWAŁY NIESPODZIANKI PRZYGOTOWANE MIĘDZY INNYMI DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI…

Nowoczesny gabinet SI w Jastrzębiu-Zdroju

Fundacja JSW udzieliła finansowego wsparcia na stworzenie nowego gabinetu integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki temu wsparciu, placówka ma teraz możliwość świadczenia nowych usług, skierowanych do dzieci, u których…

Wsparcie dla młodych piłkarzy

Fundacja JSW, będąc zaangażowanym partnerem społeczności lokalnej, przekazała środki finansowe na rzecz Ludowego Klubu Sportowego Zryw Bąków. Fundacja JSW współfinansowała zakup strojów meczowych, a także dresów sportowych dla najmłodszych piłkarzy tego klubu.

Nowa…

Komfortowe warunki w ZSP w Godowie

Zarząd Fundacji JSW przywiązując dużą wagę do wspierania placówek oświatowych, postanowił udzielić wsparcia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Godowie na zakup klimatyzatorów.

Więcej aktualności