Wydarzenie

Facebook

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Podczas obozu druhowie koncentrują swoje działania na szkoleniu młodych adeptów sztuki pożarniczej uświadamiając dzieci i młodzież poprzez zabawę i naukę o ważnych aspektach i dziedzinach życia takich jak:

  • WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - zdrowy, wysportowany strażak do dobry strażak;
  • EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO - straż pożarna to jedna ze służb państwowych, która od zawsze stoi na czele ochrony środowiska i zwierząt;
  • RATOWNICTWA I OBRONY LUDNOŚCI - wiedzę zdobytą na szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych przekazują uczestnikom obozu, aby potrafili określać zagrożenia, przeciwdziałać im i we wstąpnym rozeznaniu potrafili je niwelować.

Propagowanie tego typu wyjazdów wskazuje, że podstawowymi warunkami przyjęcia w szeregi OSP czy MDP jest po pierwsze - dobry stan zdrowia, po drugie - chęć pracy i doszkalania się, przeżycia przygody oraz po trzecie  - bezwarunkowa, bezintersowana chęć niesienia pomocy bliźniemu i ochrona środowiska. Ponadto członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to być może przyszli strażacy - ratownicy OSP, a nawet funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 

Na obozie w Mikoszewie przebywa obecnie ponad 50 uczestników, którzy są członkami jastrzębskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Dofinansowano ze środków Fundacji JSW #LATO2022 #WakacjezFundacjaJSW #JestesmyBliskoLudzi