Obdarowani na spotkaniu informacyjnym Fundacji JSW

W czwartek 13 lutego 2020 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne dla Obdarowanych, na które przybyło blisko stu przedstawicieli organizacji i instytucji naszego regionu wspartych darowiznami od Fundacji JSW. Tym razem Zarząd Fundacji JSW pozytywnie zarekomendował 64 wnioski obejmujące przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach. Prezes Zarządu Fundacji JSW Artur Dyczko podziękował zebranym za aktywność w działaniach na rzecz społeczności lokalnych naszego regionu, przekazał także wyrazy uznania za ogrom zaangażowania w realizowane projekty.

Koordynatorzy Biura Zarządu Fundacji JSW przedstawili zebranym szczegółowe informacje dotyczące zasad wydatkowania i rozliczania przyznanych środków, tradycyjnie też odpowiadali na pytania i służyli wsparciem w dopełnianiu niezbędnych formalności.

Organizowane cyklicznie, prowadzone w konwencji warsztatowej spotkania z Obdarowanymi to najlepsza okazja do bezpośrednich kontaktów Fundacji JSW z aktywnymi przedstawicielami otoczenia społecznego, podczas których m.in. dzielą się oni swymi doświadczeniami we współpracy z Fundacją. Dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo i zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.