Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

O współczesnym CSR

Autor: DB |

Prezes zarządu Fundacji JSW wziął udział w konferencji prezentującej działania edukacyjne podejmowane przez Grupę Kapitałową JSW S.A.

Dzisiaj w budynku spółki JSW Nowe Projekty odbyło się wydarzenie konsolidujące środowisko związane z Jastrzębską Spółką Węglową wokół szerokorozumianej edukacji. Tytuł konferencji, którą zorganizowała Jastrzębska Spółka Węglowa we współpracy ze spółką JSW Szkolenie i Górnictwo, to JSW - wydobywamy pokłady wiedzy, kompetencji i umiejętności. 

Podczas konferencji, w której udział wzięli eksperci i autorytety środowiska nauki i edukacji, przedstawiono osiągnięcia oraz kierunki i metody rozwoju przestrzeni edukacyjnej kreowanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Wspólnym mianownikiem czterech paneli dyskusyjnych był obszar edukacji, który dla spółki z Jastrzębia-Zdroju ma fundamentalne znaczenie, bo edukacja to filar, na którym Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej buduje swoją przyszłość oraz społeczny wizerunek. 
 

Jeden z czterech paneli - O Współczesnym CSR – czyli jak zadbać o relacje z sąsiadami.

Jednym z prelegentów, który od lat zaangażowany jest w rozwój obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w JSW był prezes zarządu Fundacji JSW Jerzy Majchrzak. Panel moderowany przez dr Agnieszkę Barzycką (kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w JSW) zatytułowany został „O Współczesnym CSR – czyli jak zadbać o relacje z sąsiadami”.

Prelegenci wspólnie zastanowili się nad rolą współpracy na rzecz edukacji w społecznie odpowiedzialnym biznesie. Wśród panelistów znalazły się takie osoby, jak st. byg. mgr inż. Wojciech Piechoczek - Komendant Miejski PSP w Jastrzębiu – Zdroju, dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, wiceprezes Fundacji dla AGH, dr Jacek Dymowski - współtwórca RESPECT Index.

Dzisiejsze spotkanie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń, które przybliżą wszystkim uczestnikom ogromną skalę i złożony charakter działań, jakie w przestrzeni edukacyjnej podejmowane i planowane są przez Grupę Kapitałową JSW.

Inne aktualności

Więcej aktualności