Mszańskie Wieści Gminne o darowiznach Fundacji JSW

Projekty adresowane do dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie placówek oświatowych, klubów sportowych, świetlic środowiskowych, Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzone przy wsparciu Fundacji JSW pokazują jak szeroki jest zakres jej społecznego oddziaływania. Przykładem m.in. Mszana, która we współpracy z Fundacją JSW z powodzeniem zrealizowała już wiele różnorodnych, wartościowych i atrakcyjnych dla mieszkańców przedsięwzięć.   

O szczegółach inicjatyw w gminie Mszana dofinansowanych przez Fundację JSW poinformował na swych łamach mszański biuletyn „Nasze Wieści Gminne”. Serdecznie zapraszamy do lektury.