Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Lepsza jakość kształcenia

Autor: Dominik Borczyk |

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach otrzymał darowiznę na zakup sprzętu medycznego, który będzie służyć uczniom czteroletniego liceum medycznego.

 

Korzystając ze wsparcia Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dyrekcja szkoły postanowiła doposażyć pracownię medyczną w sprzęt praktycznej nauki, który wykorzystywany jest do ćwiczeń z ratownictwa medycznego. Ponadto w zasób Zespółu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach trafiły mikroskopy, z których uczniowie korzystają podczas zajęć lekcyjnych z biologii.

- Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne wpływają na jakość kształcenia młodzieży. Dzięki nim uczniowie mogą zdobytą wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę. Taki rodzaj edukacji sprawia, że kolejne kroki podejmowane w sektorze medycznym będą stawiane pewniej - informuje Gmina Pawłowice. 

Uczniowie liceum o profilu medycznym będą wykorzystywać ten sprzęt nie tylko w szkole, lecz także podczas zabezpieczenia medycznego imprez plenerowych. 

- By jakość usług podczas imprez była wysoka szkoła ze środków Fundacji JSW kupiła również namiot, zapewniający ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz intymność i odpowiednią przestrzeń roboczą podczas udzielania pierwszej pomocy - dodaje Gmina Pawłowice.

Inne aktualności

Wsparcie dla OSP Woszyce

Dzięki wsparciu Fundacji JSW, Ochotnicza Straż Pożarna w Woszycach zyskała niezbędny sprzęt ratowniczy, zwiększając skuteczność strażaków w codziennych działaniach oraz umożliwiając im skuteczną interwencję w sytuacjach ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu

Kol…

Ogród sensoryczny w Knurowie

W Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakończono projekt związany z utworzeniem nowoczesnego ogrodu sensorycznego. Inicjatywa ta została zrealizowana dzięki współfinansowaniu ze środków Fundacji JSW, która wniosła znaczący wkład w wysokości 45 000 zł, oraz wsparciu w…

Strefa ciszy i relaksu w MSP nr 2 w Knurowie

Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przekazała darowiznę na adaptację sali lekcyjnej w strefę cieszy i relaksu, z której na co dzień będą korzystać dzieci ze spektrum autyzmu uczące się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie. 

Na tę cieszącą się…

Życzenia Barbórkowe

Z okazji Barbórki wszystkim pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustającej opieki Świętej Barbary.

Oby codzienny trud i ciężka praca była zawsze źródłem satysfakcji.

 

Zarząd, Rada…

Jarmark Świąteczny

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji JSW, na terenie boiska sportowego w Gogołowej odbędzie się niezwykłe wydarzenie – Jarmark Świąteczny. Inicjatywę organizują Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie oraz Rada Sołecka Gogołowej, a datą, którą warto zaznaczyć w…

Nowoczesny sprzęt dla strażaków

Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej  udzieliła finansowego wsparcia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Gierałtowicach. W ramach projektu "Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP", Fundacja JSW przekazała darowiznę, dzieki której w ręce strażaków trafił…

Więcej aktualności