Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Lepsza jakość kształcenia

Autor: Dominik Borczyk |

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach otrzymał darowiznę na zakup sprzętu medycznego, który będzie służyć uczniom czteroletniego liceum medycznego.

 

Korzystając ze wsparcia Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dyrekcja szkoły postanowiła doposażyć pracownię medyczną w sprzęt praktycznej nauki, który wykorzystywany jest do ćwiczeń z ratownictwa medycznego. Ponadto w zasób Zespółu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach trafiły mikroskopy, z których uczniowie korzystają podczas zajęć lekcyjnych z biologii.

- Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne wpływają na jakość kształcenia młodzieży. Dzięki nim uczniowie mogą zdobytą wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę. Taki rodzaj edukacji sprawia, że kolejne kroki podejmowane w sektorze medycznym będą stawiane pewniej - informuje Gmina Pawłowice. 

Uczniowie liceum o profilu medycznym będą wykorzystywać ten sprzęt nie tylko w szkole, lecz także podczas zabezpieczenia medycznego imprez plenerowych. 

- By jakość usług podczas imprez była wysoka szkoła ze środków Fundacji JSW kupiła również namiot, zapewniający ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz intymność i odpowiednią przestrzeń roboczą podczas udzielania pierwszej pomocy - dodaje Gmina Pawłowice.

Inne aktualności

Więcej aktualności