Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Chcemy być dobrymi sąsiadami

W JSW chcemy być dobrymi sąsiadami. Głęboko wierzymy, że działania każdego przedsiębiorstwa powinny być oparte na uniwersalnych wartościach – odpowiedzialności, szacunku, pomocy i zaufaniu. Dla nas jest to równoznaczne z budowaniem relacji, które opierają się na partnerstwie. Nie dotyczy to jedynie biznesu, ale też współpracy społecznej. Dlatego w kwietniu 2019 r. Jastrzębska Spółka Węglowa formalnie powołała Fundację JSW, dzięki której działalność charytatywna firmy stała się bardziej efektywna - powiedział w rozmowie z portalem netTG.pl JERZY MAJCHRZAK, prezes Fundacji JSW.

  • Wakacje to szczególny czas dla Fundacji JSW, ponieważ jednym z czterech obszarów waszej działalności jest właśnie wypoczynek i rekreacja. Jakie przedsięwzięcia w tym zakresie podjęliście i do ilu osób dotarło wasze wsparcie? Co udało się zorganizować?

Fundacja JSW już trzeci rok z rzędu przyczynia się do zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w regionie. W ramach jednego ze swoich obszarów działalności, jakim jest wypoczynek i rekreacja, wsparła w tym roku 25 wakacyjnych przedsięwzięć, organizowanych dla najmłodszych przez ośrodki kultury i sportu m.in. z Jastrzębia-Zdroju, Mszany, Świerklan, Gierałtowic, Pilchowic i Radlina. Wsparcie ukierunkowane jest na organizowanie półkolonii, wycieczek czy rodzinnych festynów. Dużym zainteresowaniem cieszył się organizowany na rozpoczęcie wakacji przez Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach Runmageddon Kids Pawłowice 2022. W biegu wystartowało ponad 300 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, które w zależności od kategorii wiekowej miały do pokonania trasę z przeszkodami o dystansie od 500 do 1500 m.

Poza wypoczynkiem stacjonarnym Fundacja JSW dofinansowała obozy młodzieżowych klubów sportowych. Zawodniczki piłki nożnej z LKS Paniówki trenują i wypoczywają nad morzem we Władysławowie. Młodzi piłkarze z LKS Płomień Połomia wyjadą do Krościenka. Młodzi sportowcy z LKS Start Mszana będą się przygotowywać do rozgrywek w Milówce. Pomoc Fundacji JSW dotarła również do OSP w Ruptawie, która zorganizowała nad morzem w Mikoszewie wyjazdowy obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych z Jastrzębia-Zdroju. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji JSW wakacyjna oferta była bardziej atrakcyjna i urozmaicona. Blisko 6 tys. dzieci z całego regionu skorzystało z wypoczynku stacjonarnie oraz wyjazdowo. 

  • Dla najmłodszych tu może być trudna sprawa, bo już niebawem trzeba będzie wracać do szkoły, ale właśnie nauka i edukacja to kolejny obszar, w którym działacie. Czy szykujecie coś na nadchodzący rok szkolny?

Z końcem sierpnia i początkiem września kolejny raz planujemy przekazać używany, wysokiej jakości sprzęt komputerowy otrzymany z JSW IT Systems sp. z o.o. Siedemnaście podmiotów - w tym szkół oraz organizacji wspierających edukację - otrzyma zestawy, w skład których wejdą komputer, monitor, klawiatura oraz myszka. W sumie 120 zestawów komputerowych zasili placówki oświatowe, z których będą mogli korzystać uczniowie. Natomiast 24 nowe zestawy czekać będą na uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju Szeroka. Zarząd Fundacji JSW pozytywnie zaopiniował wniosek tej szkoły i w związku z tym nowa pracownia komputerowa zacznie od nowego roku szkolnego służyć uczniom. Z kolei przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki dofinansowaniu Fundacji JSW, powstał plac zabaw. Inwestycja obejmowała montaż pięciu nowych urządzeń. Plac będzie bezpiecznym miejscem do nauki i zabawy dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Bzie. Doposażanie placówek oświatowych w nowoczesne, specjalistyczne pracownie językowe, informatyczne, chemiczne, fizyczne, techniczne, czy też dla młodszych beneficjentów w place zabaw, to jedne z ważniejszych inicjatyw przyświecających działalności Fundacji JSW. 

  • Działacie także w zakresie kultury i tradycji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Czas pandemii najlepiej pokazał, jak istotna jest działalność takich organizacji jak Fundacja JSW, które są częścią dużych firm. Co daje wam to wsparcie ze strony spółki-matki?

Przekazywane przez Fundację JSW darowizny w obszarze kultura i tradycja służą jako dofinansowanie wydarzeń okazjonalnych m.in. bożonarodzeniowych, barbórkowych, mikołajkowych, integrujących społeczności lokalne, kultywujących regionalną obrzędowość i śląskie tradycje ludowe. Wspierany przez Fundację JSW obszar kultury i tradycji to także przedsięwzięcia związane z renowacją zabytkowych obiektów, miejsc kultu religijnego oraz symboli sakralnych; warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, a także wydawnictw oraz publikacji poświęconych wydarzeniom i bohaterom ważnym dla lokalnych społeczności. Aktualnie wakacyjna oferta wspierana przez Fundację JSW dotyczy także działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie koncernów plenerowych czy warsztatów cyrkowych angażujących najmłodszych mieszkańców sołectw Jastrzębia-Zdroju. 

Okres covidowy był czasem, kiedy wsparcie koncentrowało się na jednostkach leczniczych – szpitalach regionu. Fundacja JSW przekazała na rzecz 10 szpitali blisko 2 mln zł na wsparcie w walce z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa, Fundacja JSW ufundowała także sprzęt ratujący życie – 30 respiratorów przekazanych 12 placówkom medycznym w regionie.

Fundacja JSW wspiera jednostki ochotniczych i zawodowych straży pożarnych. Druhowie OSP uzyskują wsparcie dotyczące głównie dofinansowania zakupu umundurowania bojowego, specjalistycznej odzieży ochronnej i ratowniczego sprzętu strażackiego. W ostatnim czasie  przekazała darowiznę na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju na budowę stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych. Poligon gruzowiskowy, który najdokładniej odwzorowuje warunki panujące podczas katastrof budowlanych, to miejsce, które umożliwi m.in. psom pełniącym służbę oraz ich przewodnikom wspólne treningi i ćwiczenia jak na prawdziwym froncie. Umożliwia on doskonalenie umiejętności taktycznych służb mundurowych z całej Polski i będzie czwartym tego typu obiektem w Polsce. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną w Europie, patrząc na to, co dzieje się w Ukrainie, uważamy że należy dążyć do poprawy wiedzy i umiejętności znalezienia się w trudnych warunkach terenowych, a ta inicjatywa pozwoli na czynny udział w ćwiczeniach szerszej grupy społeczeństwa.

W JSW chcemy być dobrymi sąsiadami. Głęboko wierzymy, że działania każdego przedsiębiorstwa powinny być oparte na uniwersalnych wartościach – odpowiedzialności, szacunku, pomocy i zaufaniu. Dla nas jest to równoznaczne z budowaniem relacji, które opierają się na partnerstwie. Nie dotyczy to jedynie biznesu, ale też współpracy społecznej. Dlatego w kwietniu 2019 r. Jastrzębska Spółka Węglowa formalnie powołała Fundację JSW, dzięki której działalność charytatywna firmy stała się bardziej efektywna. 

  • Jak można pozyskać wsparcie ze strony Fundacji JSW. Od czego trzeba zacząć?

Aby uzyskać wsparcie finansowe Fundacji JSW, należy wypełnić dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie internetowej www.fundacjajsw.pl. Aplikowanie warto rozpocząć od wypełnienia nieskomplikowanego i bardzo intuicyjnego wniosku o darowiznę, zawierającego szczegółowe dane o wnioskowanym przedsięwzięciu. Projekt powinien spełniać cele statutowe Fundacji JSW. Wymagamy również minimum 10 proc. wkładu własnego przedsięwzięcia. Do każdego wniosku należy dołączyć 4 załączniki, tj. kartę informacyjną, oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, statut organizacji oraz aktualny odpis z rejestru albo odpowiedni wyciąg z ewidencji. Dokumenty należy wypełnić w pliku Word, następnie wydrukować, podpisać przez osoby reprezentujące organizację, a skany przesłać na adres: [email protected] Na stronie internetowej wskazujemy najbliższe terminy rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych. Pracownicy Biura Fundacji JSW dostępni pod numerami telefonów 32 756 4820 oraz 32 756 4830 dokładają najwyższej staranności i służą wsparciem aplikującym o środki finansowe Fundacji JSW. 

  • Hasło, które wam towarzyszy, brzmi „Jesteśmy blisko ludzi”. Co ono oznacza w praktyce?

Jastrzębska Spółka Węglowa w śląski krajobraz wpisana jest od kilku dekad. Oczywiście nie chodzi jedynie o górujące nad zabudowaniami miejscowości szyby kopalniane, ale również o miejsce, jakie zajmuje w lokalnej społeczności. Firma jest największym pracodawcą w regionie i jednym z największych w Polsce. To oznacza, że w bezpośredni sposób z JSW – i spółkami z Grupy Kapitałowej – jest związanych około 30 tys. rodzin, mieszkających w województwie śląskim. Zgodnie z wyznawaną dewizą „myśl globalnie – działaj lokalnie” Fundacja JSW chce być blisko ludzi, którzy na co dzień zamieszkują tereny bezpośrednio narażone na oddziaływanie naszych zakładów. Zgodnie z przyjętymi zasadami wspieramy gminy górnicze, dofinansowując przedsięwzięcia wnioskowane przez szkoły, przedszkola, lokalne młodzieżowe i dziecięce kluby sportowe, parafie, ośrodki sportu, kultury, stowarzyszenia działające na obszarze działania Grupy Kapitałowej JSW. Fundacja wspiera instytucje i organizacje oraz samorządy w czterech głównych obszarach: kultura i tradycja, wypoczynek i rekreacja, nauka i edukacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo. Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomagać naszej małej społeczności, której częścią jesteśmy. 

  • Fundacja odpowiadała także za kampanię „Stop hejtowi! Nie oczerniaj górnika”, która okazała się sporym sukcesem. Czy planujecie jakieś kolejne działania, mogące nieco odczarować górnictwo, które nie ma najlepszej prasy poza Śląskiem? Może społeczeństwu, które teraz tak pragnie węgla, należy uświadomić znaczenie górnictwa jako ważnej gałęzi przemysłu?

Podczas pandemii koronawirusa w wyniku różnych czynników, m.in. obaw o przyszłość i zdrowie najbliższych, u Polaków pojawiły się negatywne emocje. Naturalnym mechanizmem obronnym społeczeństwa w takich chwilach jest poszukiwanie przysłowiowego „kozła ofiarnego”, którego będzie można obarczyć odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Pretekstem do przypisania tej roli mieszkańcom województwa śląskiego, a w szczególności ludziom związanym z górnictwem, stała się zwiększona liczba przeprowadzonych w 2020 r. testów na koronawirusa na Śląsku i w śląskich kopalniach. Negatywne emocje znalazły ujście głównie w internecie, gdzie użytkownicy, zwabieni swoją anonimowością, szkalowali górników, ich bliskich oraz mieszkańców całego regionu. Niestety, hejt wyszedł też poza sieć, a przypadki dyskryminacji i agresji zagościły na ulicach polskich miejscowości.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Fundacja JSW postanowiła ruszyć z kampanią społeczną „Stop hejtowi! Nie oczerniaj górnika”, której głównym zadaniem była zmiana postaw społeczeństwa wobec mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności górników.

W ramach kampanii powstała strona internetowa www.nieoczerniaj.pl. Akcja objęła również media społecznościowe – każdy mógł się w nią zaangażować, publikując banner lub zmieniając swoje zdjęcie profilowe (pojawiała się na nim wtedy belka z napisem „Nie oczerniaj górnika” – red.). Oprócz tego przygotowano materiały z wizerunkami osób zaangażowanych w kampanię, które pojawiły się nie tylko w internecie, ale też w przestrzeni miejskiej.

Do akcji przyłączyli się włodarze miast i gmin, na terenie których Fundacja JSW prowadzi swoje działania, lokalne drużyny sportowe, ludzie ze świata sportu, filmu, telewizji i muzyki, którzy są związani z regionem i środowiskiem górniczym, w tym m.in.:  Justyna Święty-Ersetic, Sonia Bohosiewicz, Kabaret Młodych Panów, Łowcy.B, Frele oraz Kamil Glik - rodowity jastrzębianin, który stał się twarzą kampanii. Żadna z tych osób nie pobrała wynagrodzenia za udział w akcji.

Aktualnie nie prowadzimy działań na rzecz nowych kampanii prospołecznych. Fundacja JSW jest jednak otwarta na udział w rozsądnych inicjatywach dotyczących działań na rzecz mieszkańców Śląska i regionu.

Link do artykułu: https://nettg.pl/gornictwo/189394/gornictwo-w-kwietniu-2019-r-jastrzebska-spolka-weglowa-formalnie-powolala-fundacje-jsw

Inne aktualności

Więcej aktualności