Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Byliśmy, jesteśmy i będziemy blisko ludzi

Autor: Dominik Borczyk |

W zeszłym roku, Fundacja JSW zaangażowała się w realizację oraz wsparcie, aż 251 projektów i przedsięwzięć, o łącznej wartości wynoszącej imponujące 6 541 724 złotych. Wszystkie te inicjatywy zostały osadzone w ramach czterech kluczowych obszarów: zdrowie i bezpieczeństwo, nauka i edukacja, wypoczynek i rekreacja oraz kultura i tradycja.

 

Zeszłoroczna współpraca Fundacji JSW z lokalnymi samorządami oraz instytucjami przyniosła zauważalne rezultaty, które zostały dostrzeżone przez społeczność. Wsparcie oferowane przez naszą fundację miało realny wpływ na życie mieszkańców obszarów związanych z działalnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Odnosi się to zarówno do działań ekologicznych, jak i społecznych, które skoncentrowały się na edukacji, zdrowiu, rekreacji, bezpieczeństwie oraz rozwoju lokalnej kultury i tradycji. Dzięki takiej współpracy, Fundacja JSW w znaczący sposób przyczynia się do minimalizowania negatywnych skutków działalności Grupy Kapitałowej JSW, jednocześnie budując most między biznesem, a społecznością lokalną.

Zdrowie i bezpieczeństwo

W kontekście zdrowia i bezpieczeństwa, Fundacja JSW zdecydowała się na alokację znacznych środków w wysokości 1 300 294 złotych, co przełożyło się na wsparcie 49 unikalnych projektów i przedsięwzięć. Srodki finansowane przekazane przez Fundację JSW przyczyniły się do wzmacniania programów profilaktycznych, dostarczając wszechstronnych szkoleń m.in. z zakresu pierwszej pomocy oraz finansując modernizację istotnych placówek medycznych. W efekcie, lokalna społeczność skorzystała z doskonale rozbudowanego systemu opieki zdrowotnej, jednocześnie podnosząc poziom ogólnego bezpieczeństwa.

Nauka i edukacja 

W obszarze nauki i edukacji, fundacja zainwestowała imponującą kwotę 1 637 459 złotych, umożliwiając wdrożenie 66 projektów o charakterze edukacyjnym. Ta proaktywna inicjatywa zaowocowała podniesieniem standardów lokalnych instytucji oświatowych, dostarczając nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz inicjując programy edukacyjne na miarę współczesnych wymagań. W efekcie, jakość procesu kształcenia znacząco wzrosła, przyczyniając się do podniesienia poziomu kompetencji uczniów.

Sport i rekreacja 

W aspekcie sportu i rekreacji, Fundacja JSW przekazała znaczną kwotę 2 057 630 złotych, zasilając fundusze służące współfinansowaniu różnorodnych projektów o charakterze rekreacyjnym. Te konkretne inicjatywy zainicjowały dostęp do szerokiego spektrum aktywności fizycznych i wypoczynkowych dla lokalnej społeczności, skutecznie promując zdrowy styl życia i społeczną integrację.

Kultura i tradycja 

Kultura i tradycja zajmują kluczowe miejsce w działaniach Fundacji JSW. Poprzez alokację 1 546 341 złotych w celu wsparcia 45 projektów związanych z kulturą i dziedzictwem lokalnym, fundacja aktywnie przyczyniła się do ochrony i promocji miejscowej tożsamości. Wsparcie obejmowało m.in. współfinansowanie różnorodnych wydarzeń, wystaw i artystycznych projektów, które skutecznie umacniają więzi mieszkańców z ich korzeniami i lokalnym dziedzictwem.

Inne aktualności

„Rozwalić system”

W jastrzębskim „Carbonarium” odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego pod tytułem „Rozwalić system”. Przedstawia historię podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. 44 lata temu górnicy dawnej kopalni Manifest Lipcowy – dzisiejszej Zofiówki - swoją determinacją zrobili…

Komunikat dotyczący terminu rozpatrywania wniosków nadesłanych na wakacyjno-letni nabór

Zarząd Fundacji JSW informuje, że dokumenty aplikacyjne złożone na nabór wakacyjno-letni tj. do 20 maja 2024 roku będą rozpatrzone do końca lipca 2024 roku.

Rowery dla uczniów klas mistrzostwa sportowego

Fundacja JSW dofinansowała zakup 10 rowerów sportowych do uprawiania kolarstwa uczniów klas mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach.

MATEMATYKA – fundament w wielu dziedzinach

W dzisiejszym społeczeństwie matematyka odgrywa coraz większą rolę. Stanowi fundament w wielu dziedzinach, takich jak technologia, inżynieria i finanse. Dzięki wsparciu Fundacji JSW, w jednej ze szkół udało się zrealizować nowatorski projekt.

PSIA SŁUŻBA – to wyzwanie i zaszczyt

ma trzy miesiące i już rozpoczęła intensywny trening przygotowujący do służby w elitarnej specjalistycznej grupie poszukiwawczo-ratowniczej PSP Jastrzębie-Zdrój. Wabi się Amper i jest suczką, owczarkiem belgijskim. Jej trenerem i opiekunem jest strażak ochotnik, Kamil…

Sztuczna Inteligencja pomaga kształcić przyszłych górników

Znajomość technicznego języka obcego to jedna z podstawowych kompetencji zawodowych przyszłych górników. Uczniowie z Pawłowic, lingwistyczne umiejętności rozwijają teraz w nowoczesnej pracowni językowej, którą wspiera sztuczna inteligencja.

Więcej aktualności