Wydarzenie

Facebook Ikona szukania

Byliśmy, jesteśmy i będziemy blisko ludzi

Autor: Dominik Borczyk |

W zeszłym roku, Fundacja JSW zaangażowała się w realizację oraz wsparcie, aż 251 projektów i przedsięwzięć, o łącznej wartości wynoszącej imponujące 6 541 724 złotych. Wszystkie te inicjatywy zostały osadzone w ramach czterech kluczowych obszarów: zdrowie i bezpieczeństwo, nauka i edukacja, wypoczynek i rekreacja oraz kultura i tradycja.

 

Zeszłoroczna współpraca Fundacji JSW z lokalnymi samorządami oraz instytucjami przyniosła zauważalne rezultaty, które zostały dostrzeżone przez społeczność. Wsparcie oferowane przez naszą fundację miało realny wpływ na życie mieszkańców obszarów związanych z działalnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Odnosi się to zarówno do działań ekologicznych, jak i społecznych, które skoncentrowały się na edukacji, zdrowiu, rekreacji, bezpieczeństwie oraz rozwoju lokalnej kultury i tradycji. Dzięki takiej współpracy, Fundacja JSW w znaczący sposób przyczynia się do minimalizowania negatywnych skutków działalności Grupy Kapitałowej JSW, jednocześnie budując most między biznesem, a społecznością lokalną.

Zdrowie i bezpieczeństwo

W kontekście zdrowia i bezpieczeństwa, Fundacja JSW zdecydowała się na alokację znacznych środków w wysokości 1 300 294 złotych, co przełożyło się na wsparcie 49 unikalnych projektów i przedsięwzięć. Srodki finansowane przekazane przez Fundację JSW przyczyniły się do wzmacniania programów profilaktycznych, dostarczając wszechstronnych szkoleń m.in. z zakresu pierwszej pomocy oraz finansując modernizację istotnych placówek medycznych. W efekcie, lokalna społeczność skorzystała z doskonale rozbudowanego systemu opieki zdrowotnej, jednocześnie podnosząc poziom ogólnego bezpieczeństwa.

Nauka i edukacja 

W obszarze nauki i edukacji, fundacja zainwestowała imponującą kwotę 1 637 459 złotych, umożliwiając wdrożenie 66 projektów o charakterze edukacyjnym. Ta proaktywna inicjatywa zaowocowała podniesieniem standardów lokalnych instytucji oświatowych, dostarczając nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz inicjując programy edukacyjne na miarę współczesnych wymagań. W efekcie, jakość procesu kształcenia znacząco wzrosła, przyczyniając się do podniesienia poziomu kompetencji uczniów.

Sport i rekreacja 

W aspekcie sportu i rekreacji, Fundacja JSW przekazała znaczną kwotę 2 057 630 złotych, zasilając fundusze służące współfinansowaniu różnorodnych projektów o charakterze rekreacyjnym. Te konkretne inicjatywy zainicjowały dostęp do szerokiego spektrum aktywności fizycznych i wypoczynkowych dla lokalnej społeczności, skutecznie promując zdrowy styl życia i społeczną integrację.

Kultura i tradycja 

Kultura i tradycja zajmują kluczowe miejsce w działaniach Fundacji JSW. Poprzez alokację 1 546 341 złotych w celu wsparcia 45 projektów związanych z kulturą i dziedzictwem lokalnym, fundacja aktywnie przyczyniła się do ochrony i promocji miejscowej tożsamości. Wsparcie obejmowało m.in. współfinansowanie różnorodnych wydarzeń, wystaw i artystycznych projektów, które skutecznie umacniają więzi mieszkańców z ich korzeniami i lokalnym dziedzictwem.

Inne aktualności

Cykl koncertowych wieczorów z klasyką powrócił!

8 października w Centrum Kultury w Pawłowicach odbędzie się koncert Andrzeja Canibała, uznanego mistrza akordeonu. To wydarzenie jest możliwe dzięki wsparciu Fundacji JSW.

Nowy plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Fundacja JSW kontynuuje swoje zaangażowanie w społeczności Jastrzębia-Zdroju, wspierając najmłodszych mieszkańców. Ostatnim efektem naszych działań jest nowo otwarty plac zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 18, który stał się miejscem radości i bezpiecznej…

Nowoczesna pracownia językowa

W dobie globalizacji umiejętność posługiwania się językami obcymi staje się nieodzownym elementem sukcesu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i lokalnej. Właśnie dlatego Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju postanowił stworzyć nowoczesną…

Modernizacja placówek oświatowych

Dzięki Fundacji JSW uczniowie mogli wrócić do nowych, zmodernizowanych szkół i pracowni. Fundacja JSW od czterech lat sukcesywnie udziela finansowego wsparcia placówkom oświatowym działającym na obszarze działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Rozpoczęto nabór kolejnych wniosków

Fundacja JSW rozpoczęła ostatni nabór wniosków o udzielenie darowizny ze środków Fundacji JSW w tym roku.

Wakacyjna kopalnia atrakcji

W tegoroczne wakacje Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach przekształciła się w miejsce niezwykłych przygód i edukacji dla dzieci i młodzieży z gminy. To wszystko stało się możliwe dzięki Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która wsparła inicjatywę,…

Więcej aktualności