Złóż wniosek

Wnioski do Fundacji JSW na nowych zasadach

 

Zarząd Fundacji JSW powołany 30 września 2021 roku postanowił, że nie będzie dokonywał radykalnych zmian w zakresie dokumentów aplikacyjnych Fundacji JSW. 

Decyzja została podjęta w związku z otrzymywanymi licznymi pochwałami za intuicyjną i nie nazbyt skomplikowaną procedurę ubiegania się o środki finansowe Fundacji JSW.

Do końca października 2021 roku w dokumentach aplikacyjnych zostaną wprowadzone konieczne zmiany, wynikające z potrzeby dostosowania ich do aktualnego stanu prawnego.