Zarząd Fundacji JSW

Facebook Ikona szukania

Jerzy Majchrzak
Prezes Zarządu Fundacji JSW

Aleksander Szymura
Wiceprezes Zarządu Fundacji JSW

Piotr Zniszczoł
Wiceprezes Zarządu Fundacji JSW

 

Członkowie Zarządu Fundacji JSW pracują społecznie, za swoją działalność nie otrzymują żadnych diet/wynagrodzeń.