Zarząd Fundacji JSW

prof. Barbara Piontek
Prezes Fundacji JSW

Elżbieta Królikowska
Wiceprezes Fundacji JSW

Jerzy Majchrzak
Wiceprezes Fundacji JSW