Rada Fundacji JSW

Tomasz Duda - Przewodniczący Rady Fundacji JSW

ks. Bernard Czernecki

ks. prof. Leszek Szewczyk

ks. Piotr Brząkalik 

Grażyna Pytel

Andrzej Powała

Marcin Gralak

Zbigniew Gidziński

Łukasz Kasza

Piotr Zniszczoł