Zdrowie i bezpieczeństwo

Facebook Ikona szukania

Fundacja JSW wspiera budowę strażackiego poligonu.

Nowoczesny poligon strażacki powstaje w Jastrzębiu – Zdroju. Inwestycję, która ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Śląska wsparła finansowo Fundacja JSW, przekazując na ten cel 100 tys. złotych. Poligon jest autorskim projektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu – Zdroju, która również odpowiada za jego realizację. Będzie to czwarty tego typu obiekt szkoleniowy w Polsce. Najbliższy znajduje się w Nowym Sączu.

W każdym systemie ratowniczo – gaśniczym najważniejszym elementem decydującym o powodzeniu akcji jest strażak, a dokładnie jego wyszkolenie i zdobyte w jego trakcie kompetencje i umiejętności. To one decydują nie tylko o zdrowiu i życiu ofiar pożarów czy wypadków, ale też o bezpieczeństwie samych ratowników.

- Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą codziennej strażackiej służby jest proces szkolenia. Dotyczy on nie tylko nowych kompetencji, ale także nieustannego ćwiczenia  już nabytych umiejętności. Wiele z nich wymaga praktycznych ćwiczeń, najlepiej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do tych zajęć niż profesjonalnie przygotowany poligon – powiedział st. bryg. Wojciech Piechaczek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu – Zdroju.

Przy jastrzębskiej komendzie PSP działa specjalistyczna grupa poszukiwawczo – ratownicza z pasami i ich przewodnikami oraz specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Dla nich został zaprojektowany poligon gruzowiskowy, który odzwierciedlać ma warunki panujące podczas katastrof budowlanych. Ważnym elementem kompleksu będzie specjalny plac przeznaczony do ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego i technicznego. Strażacy będą na nim doskonalić swoje umiejętności związane ze skutecznym i szybkim uwalnianiem  ofiar wypadków drogowych z wraków samochodów.

Ważnym zadaniem jakie ma wypełniać  poligon jest kształcenie przyszłych strażaków. Dlatego plany obiektu przewidują też budowę toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jakie z powodzeniem działają przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w całym regionie.

Modułowy charakter poligonu pozwoli w przyszłości rozbudowywać kompleks o kolejne obiekty i stanowiska, które w zależności od zmieniających się potrzeb pozwolą na realizację dodatkowych szkoleń i ćwiczeń z zakresu podstawowych jak i specjalistycznych zadań straży pożarnej.

Impuls dla serca od Fundacji JSW

Dzięki Fundacji JSW przy Żelaznym Szlaku Rowerowym w Jastrzębiu - Zdroju pojawił się sprzęt ratujący życie. Defibrylatory zamontowano w dwóch wiatach zlokalizowanych przy drodze rowerowej.

Oba urządzenia zostały zakupione przez jastrzębski magistrat dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW i stanowią najważniejszy element projektu „Impuls dla życia”. W jego ramach przeprowadzona zostanie także akcja szkoleniowo – promocyjna z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora. 

- Rozwijając ścieżki rowerowe w mieście, szczególną wagę przykładamy do równoczesnego rozwoju infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo i temu właśnie służy projekt „Impuls dla życia”. Jego realizacja była możliwa dzięki wydatnej pomocy Fundacji JSW. Jastrzębska Spółka Węglowa, a przede wszystkim jej fundacja włącza się w różne działania miasta. Po środki sięgają szkoły, przedszkola, a w tym przypadku służymy wspólnie wszystkim naszym mieszkańcom. Dziękuję za wsparcie – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębie – Zdrój.

Kapsuły z defibrylatorami zostały zamontowane  do wewnętrznej strony, metalowej konstrukcji  dwóch wiat ze stacjami do ładowania i stacjami naprawczymi rowerów, które znajdują się przy Żelaznym Szlaku Rowerowym w Jastrzębiu – Zdroju. Pierwsza zlokalizowana jest  przy przepuście drogowym pod ulicą Ździebły. Druga nieopodal ulicy Komuny Paryskiej. Obie stacje zostały specjalnie oznakowane symbolami AED informującymi o defibrylatorach.

- Nie bójmy się w razie konieczności używania defibrylatorów – apelował podczas pierwszego szkolenia Piotr Piotrowicz, ratownik medyczny –  To są całkowicie bezpieczne urządzenia, skutecznie ratujące ludzkie życie. Modele które zostały zainstalowane przy szlaku rowerowym należą do najnowszej generacji, a więc same wydają głosowe polecenia, instruując osobę podejmującą działania ratunkowe o kolejnych czynnościach które musi podjąć by uratować ludzkie życie – dodaje Piotrowicz.

Nowy samochód bojowy dla knurowskich strażaków

Nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy otrzymali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie. Jego zakup był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW oraz samorządów. Nowy wóz bojowy na platformie samochodu Scania zastąpił blisko 20-letniego Jelcza.

JSW i Fundacja JSW wystartowały w Biegu Po Nowe Życie

To był wyjątkowy bieg sztafetowy – Bieg Po Nowe Życie. Wisła 2021. W wydarzeniu liczyła się przede wszystkim promocja transplantologii. Od lat Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), a teraz Fundacja JSW jako partner wsparła inicjatywę i aktywnie uczestniczyła w sztafecie wystawiając swoje Drużyny.

18. z kolei, a 10. wiślańska edycja odbyła się 12 czerwca w Wiśle. Wzięło w niej udział aż 60 sztafet, które poprowadzili między innymi: Przemysław Saleta, Anna Dąbrowska, Tomasz Karolak, Adam Woronowicz, Anita Jańcia, Rafał Zawierucha, Olga Kalicka, Marek Plawgo, Ela Romanowska, Marcin Mroczek i Katarzyna Pakosińska. Na trasie biegł także Marcin Gortat, znakomity koszykarz, w przeszłości reprezentujący między innymi Orlando Magic, Washington Wizzards i Los Angeles Clippers. W Biegu po Nowe Życie, uczestniczyło również ponad 30 lekarzy i koordynatorów z najważniejszych polskich ośrodków transplantacyjnych.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Fundacja JSW wspiera straż pożarną. Efekty tego wsparcia można już zobaczyć. Jastrzębscy strażacy zawodowi zyskali zmodernizowane centrum kierowania, a ochotnicy – specjalistyczny sprzęt i ubrania. Podczas symbolicznego Dnia Strażaka – zaprezentowano rezultaty współpracy Fundacji JSW i Straży Pożarnej.

– Jastrzębska Spółka Węglowa to nasz sąsiad, bo siedzibę Państwowej Straży Pożarnej i JSW dzieli zaledwie kilkaset metrów. Bardzo dobrze współpracujemy i możemy na siebie liczyć – podkreślił st. bryg. Wojciech Piechaczek, komendant miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju. To właśnie w tej jednostce, dzięki wsparciu finansowemu m.in. Fundacji JSW, udało się zmodernizować centrum kierowania, co znacząco przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców miasta, m.in. dzięki wymianie urządzeń teleinformatycznych, co poprawiło system wspomagania decyzji i koordynacji działań.

Na tym nie koniec – Fundacja JSW wsparła zakup ubrań specjalnych i sprzętu dla ratowników wysokościowych jastrzębskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ubrania specjalnego ochrony osobistej i hełmów dla strażaków OSP Bzie.

Nowy sprzęt dla OSP Szczygłowice

OSP Szczygłowice zwróciło się do Fundacji JSW o pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego. Za otrzymane środki zakupiono ubrania specjalne, detektor 4-gazowy, radiotelefony oraz buty specjalne. Nowe wyposażenie pozwoli jednostce na rozwój i poprawi jej dotychczasową działalność, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Szycie maseczek w gminie Gorzyce

W związku z panującą w całym kraju epidemią wirusa COVID-19, pojawiły się braki w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej, w tym m.in. w maseczki. Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach nie potrafiło patrzeć na tę sytuację z założonymi rękami, dlatego panie postanowiły wspomóc wielki wysiłek instytucji państwowych i zacząć szyć maseczki, które później były przekazywane Wojewodzie Śląskiemu oraz instytucjom, które zgłosiły na nie zapotrzebowanie.

Akcję wsparły inne Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Gorzyce, ale także z Krzyżanowic, Radlina, Kornowaca i Rydułtów. Każda z pań szyła maseczki indywidualnie w swoim domu, materiały i gotowe maseczki były dostarczane w umówione miejsce lub odbierane spod drzwi, aby do minimium ograniczyć spotkania wolontariuszy. Wspólnymi siłami udało się wyprodukować aż 800 sztuk maseczek. Na tym etapie niezbędne materiały pochodziły od darczyńców, jednak zapasy bardzo szybko się kurczyły, a zapotrzebowanie rosło. Dlatego zwrócono się do nas o pomoc - w ramach darowizny Fundacji JSW zakupiono tkaniny, igły, nici, gumki, sznurki oraz kilka maszyn do szycia, dzięki czemu projekt mógł się rozwinąć. Ta inicjatywna miała ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności, które w obliczu zagrożenia mogły zjednoczyć się i zrobić coś, aby pomóc. 

100-lecie pszczelarstwa w Ornontowicach

,,Nie ma pszczół, nie ma zapylania, nie ma roślin, nie ma zwierząt, nie ma ludzi”- powiedział Albert Einstein i niestety się nie mylił. Dziś wiemy już na pewno, że gdyby zabrakło pszczół ludzkość byłaby poważnie zagrożona. Dlatego warto rozmawiać o pszczołach i ogromnej roli jaką odgrywają w środowisku naturalnym, którego my również jesteśmy częścią. 

W środę 17 lutego w Ornontowicach odbyło się otwarcie wystawy sprzętu pszczelarskiego. Na miejscu można było oglądać wyposażenie zakupione dzięki dotacji Fundacji JSW, które służy członkom Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Ornontowicach podczas wykładów i warsztatów dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w ramach obchodów 100-lecia Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Ornontowicach. 

Głównym celem projektu było, poprzez szerzenie informacji o życiu pszczół, pracy pszczelarza i ochronie środowiska, uświadomienie społeczeństwu jak ważną  dla ludzi rolę spełnia pszczoła miodna. Dlatego przy okazji jubileuszu postanowiono wrócić do dobrych tradycji edukowania o ochronie pszczół. W planach są prelekcje w szkołach, spotkania ze wspólnotami społecznymi, festyny, warsztaty dla kobiet i wiele innych. Aby w jak najbardziej atrakcyjny sposób przekazywać te cenne informacje pszczelarze przechodzą szkolenia w zakresie wystąpień publicznych, których efekty mogliśmy obserwować na otwarciu wystawy.

Doposażenie sekcji Terapii Zajęciowej w DPS Pielgrzymowice

Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach jest placówką przeznaczoną dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie w wieku od 1 roku życia. Obecnie w Domu przebywa 89 podopiecznych. W działalności ośrodka najważniejsze jest dobro mieszkanek, zapewnia im się nie tylko opiekę i bezpieczeństwo, ale także umożliwia im się dostęp do opowiednich terapii, zajęć rewalidacyjnych czy wydarzeń kulturalnych.

W ramach dofinansowania Fundacji JSW doposażono sekcję Terapii Zajęciowej DPS. Zakupiono sprzęt kuchenny, dzięki któremu podopieczne mogą rozwijać swoje zainteresowania kulinarne i przygotowywać poczęstunek dla siebie i gości ośrodka. Poza tym zakupiono również sprzęt nagłaśniający i komputerowy, dzięki któremu dziewczęta będą mogły przygotowywać przedstawienia i występy artystyczne, jak również "magiczny dywan" pomagający rozwijać motorykę, spostrzegawczość oraz ćwiczyć pamięć i szybkość reakcji. Fundacja JSW przeznaczyła na ten cel 22 500 zł. 

Poczekalnia dedykowana seniorom

Celem projektu było stworzenie przestrzeni przyjaznej osobom starszym w holu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach. Oczekiwanie na wizytę lekarską lub transport do domu może być znacznie przyjemniejsze w odpowiednio zaprojektowanym otoczeniu. Z usług GOZ korzysta 1458 mieszkańców Ornontowic powyżej 60 roku życia, wielu z nich to emerytowani pracownicy KWK Budryk -  z myślą o nich w poczekalni znalazły się wygodne meble dostosowane do potrzeb wieku, stolik, dystrybutor na wodę i odpowiednie oświetlenie.

Wielu seniorów wykorzystuje tę przestrzeń by zrelaksować się przed wizytą lekarską, spokojnie uporządkować dokumentację medyczną po wizycie, wykonać telefon, czy na przykład zaczekać na bliskich, którzy mają odwieżć ich do domu. W ramach projektu zakupiono również ławkę, kosz i donicę, które znalazły się pod specjalną szklaną wiatą przed ośrodkiem - dzięki temu niezależnie od pogody można również usiąść na zewnątrz.

Środki ochrony osobistej dla strażaków z OSP w Gogołowej

Celem przedsięwzięcia był zakup kombinezonów ochronnych oraz dodatkowego wyposażenia ochrony osobistej dla strażaków ochotników z OSP w Gogołowej. Dzięki darowiźnie w kwocie 5330 zł udało się zakupić sprzęt niezbędny do bezpiecznego prowadzenia działań ratunkowych w czasach pandemii. Zakupiono ubrania ochronne, półmaski filtracyjne oraz filtry do tych masek, okulary ochronne, pulsometr napalcowy, buty tzw. militarne oraz rękawiczki nitrylowe. 

„Nakręceni na pomaganie” – akcja zbierania nakrętek w Radlinie

„Nakręceni na pomaganie” – Na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie pojawiły się serca na plastikowe nakrętki!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” nakręca się na pomaganie i recykling! W dniu 26 października 2020 r. na zasobach SM Marcel stanęły wyjątkowe zielone serca na plastikowe nakrętki.

W pojemnikach zbierane będą plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży  przeznaczony będzie na akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. Ponadto zbieranie plastikowych nakrętek przez mieszkańców ma mieć walor edukacyjny w zakresie segregowania odpadów i jednocześnie dbania o środowisko naturalne.

Zielone pojemniki trudno przeoczyć, ustawione zostały w czterech lokalizacjach tj. przed siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariackiej 30, przy placu zabaw u  zbiegu ul. Ściegiennego i Damrota, przed siedzibą Administracji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Św. Wawrzyńca 5 oraz przy placu zabaw przy ul. Jana Pawła II.

Pierwszą transzę zakrętek wrzucili do serca umiejscowionego przed siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie  oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.

Dzięki tym sercom każdy, kto zbiera nakrętki, będzie miał miejsce, gdzie może je zostawić, wspierając osoby potrzebujące. Miejmy nadzieję, że serca bardzo szybko będą sięzapełniały. O serca i  zgromadzone w nich nakrętki dbać będzie Rada Osiedla, która też będzie podejmować decyzję na jaki cel zostaną przeznaczone środki finansowe pochodzące z ich sprzedaży.

Zachęcamy więc wszystkich do uczestnictwa w tej wspaniałej inicjatywie.

Metalowe konstrukcje powstały dzięki  dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Fundacji JSW.

5 ubrań specjalistycznych i hełmów dla OSP w Rudziczce

Nowe ubrania specjalistyczne trafiły do strażaków ochotników z OSP w Rudziczce. Dzięki uzyskaniu darowizny z Fundacji JSW oraz Gminy Suszec jednostka zakupiła 5 nowych hełmów i ubrań specjalnych dla strażaków.

Pozyskany sprzęt będzie służył druhom przez kolejne lata, ale przede wszystkim przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy z OSP w Rudziczce prowadzą działania na terenie Gminy Suszec, jak również w powiecie pszczyńskim w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Rozwijanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych

Towarzystwo "Sprawni Inaczej" z Jastrzębia-Zdroju powstało po to, aby siłą serc i umysłów wielu ludzi wspierać osoby niepełnosprawne, dążyć do wyrównania ich praw i możliwości w społeczeństwie. Projekt "Rozwijanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych", z którym Towarzystwo zgłosiło się do Fundacji JSW, zakładał pracę nad kondycją fizyczną podopiecznych, warsztaty arteterapi, wyjazdowe wydarzenia kulturalne, organizację wystaw prac osób niepełnosprawnych, a także psychologiczne wsparcie dla podopiecznych i ich rodziców.

Ze wsparcia skorzystało w sumie 190 osób - były to głownie osoby dorosłe, wielorako niepełnosprawne, oraz ich rodziny. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w poszczególnych jego działaniach - zajęciach pływania, jazdy konnej, usprawniania ruchowego, warsztatach arteterapii odbywających się dwa razy w tygodniu, wyjazdach, itp. Celem była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz wiary we własne możliwości. 

Postawiono na ruch i zajęcia artystyczne aby równolegle wspierać rozwój psychoruchowy. Dzięki wspólnemu zdobywaniu nowych doświadczeń grupa podopiecznych bardzo się ze sobą zżyła, razem łatwiej było im przełamywać swoje bariery, odkrywać talenty i próbować rzeczy, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Przykładem może być wycieczka w Beskidy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy wystawa prac plastycznych podopiecznych. 

Co ważne wsparciem otoczono również rodziny osób niepełnosprawnych, które codziennie mierzą się z wieloma wyzwaniami, często ponad swoje siły i także potrzebują np. pomocy psychologa.

Fundacja JSW przeznaczyła na ten cel ponad 15 000 zł. 

Nowe stroje do zadań ratowniczych dla OSP Orzesze-Zgoń

8 sztuk ubrań specjalnych zostało zakupionych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zgoniu. Zakup znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu ratowników podczas wszelakich akcji, do których są wzywani. 

Dzięki nowemu wyposażeniu strażacy ochotnicy będą zawsze w gotowości do udzielania pomocy na terenie powiatu mikołowskiego.

Fundacja JSW przeznaczyła na ten cel 16 800 zł.

Sprzęt dla SP ZOZ "Repty" - Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo-ortopedycznych. 

Pacjentami szpitala są w większości osoby starsze, z chorobami przewlekłymi, po urazach narządu ruchu, amputacjach, schorzeniach zwyrodnieniowych i zapalanych narządu ruchu, czy po leczeniu chirurgicznym. Długi pobyt w szpitalu nigdy nie był czymś przyjemnym, a obecnie ze względu na obostrzenia sanitarne pacjenci są zupełnie odizolowani od swoich bliskich i świata zewnętrznego. Ich poziom stresu związanego z pobytem w szpitalu jest zwielokrotniony także przez obawę o zakażenie wirusem COVID-19, tym bardziej, że stanowią oni w większości grupę wysokiego ryzyka. Personel szpitala zauważył, że pacjenci mają problemy ze snem, odczuwają stany lękowe, a nawet depresyjne. Niestety psychika człowieka ma bardzo duży wpływ na postępy leczenia, w przypadku rehabilitacji nastawienie pacjenta ma kluczowe znaczenie. Nie jest to dla Centrum Rehabilitacji łatwy czas. 

W związku z tym postanowiono zgłosić się o pomoc do Fundacji JSW, aby w choć niewielkim stopniu ułatwić 107. pacjentom Oddziału Ruchu pobyt w szpitalu. Dzięki dotacji zakupiono przede wszystkim dwa nowoczesne, przenośne urządzenia do dezynfekcji powietrza, które w znacznym stopniu ograniczyły możliwość rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii na oddziale, co zwiększyło poziom bezpieczeństwa pacjentów i pomogło zmniejszyć ich strach przed zachorowaniem na COVID-19. Urządzenia te niszczą do 99,9% cząsteczek koronawirusa w powietrzu. Zredukowanie zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa pozwoliło również zwiększyć liczbę przyjmowanych na oddział pacjentów. 

Poza tym, zakupiono również wózek medyczny, nowe kołdry i poduszki, wózki oddziałowe, nowoczesny sprzęt do rehabilitacji, taki jak rolery, dyski korekcyjne, piłki do ćwiczeń, czy elastyczne taśmy rehabilitacyjne. Nowe wyposażenie wprowadzi element nowości do codziennej pracy pacjentów, a także pozwoli osiągać efekty znacznie szybciej. 

Aktywne przejścia dla pieszych w Połomii i Gogołowej

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który nie ogranicza się wyłącznie do zakładów i załogi spółki, ale dzięki działaniom Fundacji JSW są to również inwestycje w bezpieczeństwo rodzin górników, a także lokalnych społeczności, w tym przede wszystkim najmłodszych. Przykładem są dwa aktywne przejścia dla pieszych w Połomi i Gogołowej w gminie Mszana.

Dziś tj. 11 grudnia, z udziałem przedstawicieli władz Powiatu Wodzisławskiego, gminy Mszana oraz Fundacji JSW dokonano odbioru instalacji poprawiających bezpieczeństwo, zarówno pieszych jak i kierowców.

Aktywne przejścia dla pieszych to system, którego celem jest ochrona pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego najbliższej okolicy. Detektory ruchu wykrywają pieszego, który zbliża się do przejścia i uruchamiają migające pomarańczowe światła zainstalowane przy znakach drogowych, w ten sposób ostrzegając kierowcę. System posiada własne fotowoltaiczne źródło zasilania. Oba przejścia zainstalowano na drogach powiatowych, a inwestorem jest Starostwo Wodzisławskie. Koszt jednego systemu to 24 tys. złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, czyli 22 tys. złotych wydatkowała Fundacja JSW. W sumie na ten cel Fundacja przekazała ponad 44 tys.

Oba aktywne przejścia zlokalizowano w pobliżu placówek oświatowych. Pierwsze znajduje się w Gogołowej na ulicy Wiejskiej w pobliżu tamtejszej szkoły podstawowej. Drugie zlokalizowane jest w na ulicy Centralnej w Połomi. Po jednej jego stronie znajduje się kościół i szkoła, a po drugiej ośrodek zdrowie, remiza i obiekty sportowe.

Władze Powiatu Wodzisławskiego do prac modernizacyjnych wybrały przejścia o dużym natężeniu ruchu drogowego.

Nowoczesne laboratorium w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Nowoczesne laboratorium oficjalnie ruszyło w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Dzięki wsparciu JSW S.A. oraz Fundacji JSW w tej chwili można już tam wykonywać precyzyjne i błyskawiczne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, oraz innych groźnych patogenów takich jak wirus grypy czy bakterie Clostridium Difficile.

Zakupiony sprzęt diagnostyczny wykorzystuje technologię molekularną, dzięki której prawdopodobieństwo błędu jest ograniczone do absolutnego minimum, a co najważniejsze na wyniki badań czeka się bardzo krótko, bo od 30 do 60 minut. Fundacja JSW przeznaczyła na ten cel prawie 50 tysięcy złotych.

Jeszcze mamy w pamięci te problemy, ktore mieliśmy w maju, czerwcu i lipcu oraz kolejki pod sanepidami z naszymi pracownikami, a przede wszystkim długotrwały okres oczekiwania na wyniki wymazów, które były robione pod kopalniami. Zakup nowoczesnych urządzeń do tego szpitala, gdzie mamy zagwarantowaną profesjonalną obsługę powoduje, że w ciągu 30 minut jestesmy w stanie zrobic testy dla osób, które muszą szybko uzyskać wynik. Chcemy w ten sposób walczyć z pandemią. - mówił Artur Dyczko, Prezes Fundacji JSW.

Nowe laboratorium będzie słuzyło pacjentom Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach ale również mieszkańcom całego regionu. Dzięki wyposażeniu w nowoczesny i szybki sprzęt znacząco polepszy się dostępność do tak potrzebnych badań na koronawirusa w naszym regionie. 

Wsparcie dla szpitali i placówek medycznych w zwalczaniu medycznych skutków pandemii COVID-19

Jak wszyscy wiemy rok 2020 był ogromnym wyzwaniem  dla polskiej służby zdrowia, która stanęła do walki z zagrażającą nam pandemią wirusa COVID-19. W obliczu groźby pandemii postanowiliśmy wesprzeć szpitale i placówki medyczne w działaniach na rzecz zwalczania medycznych skutków pandemii COVID-19.  

W związku z tym, zgodną decyzją Rady Fundacji JSW oraz Fundatora – Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, zdecydowano się przeznaczyć 2 mln złotych na zakup sprzętu oraz środków higieny i ochrony osobistej dla szpitali i placówek medycznych w regionie.

Fundacja JSW postanowiła także wesprzeć prowadzoną przez Caritas Polska akcję #WdzięczniMedykom. Przekazaliśmy na ten cel niemal 1 milion złotych. Środki w całości zostały przeznaczone na zakup 30 respiratorów, które trafiły do 12 szpitali i placówek medycznych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Knurowie, Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Tychach, Orzeszu, Cieszynie, Rybniku i Będzinie. Sprzęt renomowanej brytyjskiej firmy był sukcesywnie przekazywany poszczególnym placówkom w okresie od maja do lipca 2020 r.

Naszym kolejnym działaniem była akcja oddawania osocza przez osoby, które przechorowały COVID-19. Ten cenny płyn zawiera przeciwciała, które są stosowane w leczeniu osób zarażonych koronawirusem. Jak można się domyślać – górnicy nas nie zawiedli. Zebrane w ten sposób krew i osocze nie tylko bezpośrednio pomogą osobom, które ich potrzebują, ale zostaną też wykorzystane do celów naukowych. Lubelska firma biotechnologiczna Biomed opracowuje właśnie pierwszy polski lek na COVID-19. Ze 150 litrów krwi, które zebrano do produkcji leku, ponad 100 litrów pochodzi od górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Szpitale, które otrzymały pomoc:

  • Szpital Rejonowy w Raciborzu
  • Szpital Wojewódzki w Tychach
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
  • Szpital Miejski w Wodzisławiu Śląskim
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 – Centrum Urazowe w Sosnowcu
  • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej
  • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
  • Szpital Miejski w Zabrzu
  • Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. z siedzibą w Woli – Szpital Powiatowy w Pszczynie
  • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Doposażenie terenowego oddziału krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju

Fundacja JSW przekazała Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu darowiznę w wysokości 49,5 tys. złotych na zakup sprzętu, który trafił do terenowego oddziału w Jastrzębiu-Zdroju. W sobotę, 8 sierpnia odbyło się jego oficjalne przekazanie, podczas trwającej akcji oddawania krwi i osocza, która okazała się rekordowa.

Do placówki trafiły między innymi cztery specjalistyczne fotele do pobierania osocza, laptop do pracowni pobierania krwi oraz stacjonarna zgrzewarka wraz z okablowaniem.

- Oddający krew honorowi dawcy są głównie mieszkańcami tego miasta i okolic, ale przede wszystkim są górnikami. Dlatego zależało nam, aby stworzyć im jak najlepsze warunki do oddawania krwi, poprawić komfort i bezpieczeństwo, a w perspektywie zachęcić honorowych krwiodawców do jeszcze większego zaangażowania – tłumaczy Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu podkreślając, że taka darowizna to dla placówki ogromne wsparcie: - Dziękujemy Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Fundacji JSW. Odzew był piękny, natychmiastowy, ogromnie się cieszymy, zwłaszcza, że technologia szybko idzie do przodu i ten sprzęt naprawdę jest nam potrzebny.

Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się przy okazji akcji oddawania krwi, a także osocza od osób wyzdrowiałych z COVID-19. Zapasy krwi w wakacje zawsze się kurczą, a teraz dodatkowym problemem jest pandemia koronawirusa. Pacjentom z ciężkim przebiegiem COVID-19 podaje się osocze ozdrowieńców zawierające przeciwciała, co stanowi dla nich szansę na szybszy powrót do zdrowia. Właśnie dlatego Jastrzębska Spółka Węglowa postanowiła już po raz drugi tak aktywnie włączyć się w akcję.

- Ta akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszę się i jestem bardzo dumny, bo widzę, że nasz apel został usłyszany i pracownicy Spółki rozumieją potrzebę oddawania krwi. To jest nasz dar dla innych ludzi, niezależnie od miejsca w którym żyją - mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, a także prezes Fundacji JSW i dodaje: - Jestem dumny z odpowiedzialności tych osób. Jastrzębska Spółka Węglowa stanęła na wysokości zadania­ – podsumowuje prezes Dyczko.

Osoby, które zdecydowały się oddać ten cenny dar, mówią, że sama możliwość niesienia pomocy innym osobom jest wystarczającą nagrodą.

- Od dłuższego czasu chciałam oddać krew, jako honorowy dawca. Teraz zmotywowali mnie koledzy z pracy. Wiem, że banki krwi są puste, górnicy są hejtowani, więc wspólnie chcemy pokazać, że nie jesteśmy tacy źli - potrafimy się zgrać i zrobić coś dla innych. A przede wszystkim chodzi o pomoc innym ludziom, to w tym wszystkim jest najważniejsze – zaznacza Martyna Szkatuła z kopalni Jastrzębie-Bzie, która krwią dzieli się po raz pierwszy.

Akcja zorganizowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu trwała dwa dni i okazała się rekordowa. W tym czasie do terenowych oddziałów zgłosiło się 508 osób, dzięki którym udało się zgromadzić 176 litrów krwi i 32 litry osocza.

30 nowoczesnych respiratorów od Fundacji JSW i Caritas Polska

11 szpitali w województwie śląskim otrzyma łącznie 30 respiratorów dzięki włączeniu się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do akcji #WdzięczniMedykom prowadzonej przez Caritas Polska. Pierwsze cztery nowoczesne urządzenia trafiły już do placówek w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Pozostałe będą przekazywane w najbliższych tygodniach. Zakup respiratorów był możliwy dzięki Fundacji JSW, która wsparła akcję Caritas Polska darowizną w wysokości niemal 1 mln zł.

Darowizna Fundacji JSW w całości przeznaczona zostanie przez Caritas Polska na opłacenie zakupu 30 respiratorów produkcji brytyjskiej, cieszących się̨ dobrą opinią polskich medyków. Urządzenia trafią do szpitali w 11 miastach: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Knurowie, Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Tychach, Orzeszu, Cieszynie i Rybniku.

Pierwsze cztery respiratory w tym tygodniu zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. Pozostałe będą sukcesywnie dostarczane do kolejnych placówek ochrony zdrowia w województwie śląskim. Zakończenie dostaw planowane jest na przełomie czerwca i lipca tego roku.

W ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zamówiła już 100 respiratorów. Pierwsze urządzenia jeszcze w kwietniu zostały przekazane do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie oraz do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Obie placówki należą do ośrodków leczących osoby zarażone koronawirusem. Kolejne respiratory od Caritas trafią do polskich szpitali w maju i w czerwcu.

Wieża laparoskopowa dla jastrzębskiego szpitala

Pierwsza na Śląsku wieża laparoskopowa, wykorzystująca technologię 3D, dzięki wsparciu Fundacji JSW, trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Według opinii personelu szpitala, sprzęt spełnia wszystkie najnowsze wymagania jeśli chodzi o leczenie metodami laparoskopowymi. Urządzenie trafiło na wyposażenie oddziału urologii i onkologii urologicznej.

Ufundowany przez Fundację JSW laparoskop to „mercedes” wśród tego typu urządzeń - ultranowoczesna wieża laparoskopowa wyposażona w technologię 3D wraz z oprzyrządowaniem – już od kilku dni służy mieszkańcom regionu.

- Z punktu widzenia budżetu fundacji to jest teraz najdroższe urządzenie, które kupiliśmy, natomiast uważam, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze dla dobra nas wszystkich, nie tylko mieszkańców Jastrzębia-Zdroju – mówi wiceprezes JSW Artur Dyczko.

Dzięki współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczęto bezpłatne badania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty dla Pracowników JSW SA od 50 roku życia” – badania finansowane przez Fundację JSW. Wznowienie rozpoczętego początkiem 2020 roku bezpłatnego programu badań profilaktycznych nastąpi mamy nadzieję już wkrótce, jak tylko warunki sanitarno-epidemiczne na to pozwolą.

Kącik Malucha w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach

Miło nam poinformować, iż kolejne przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Fundacji JSW doczekało swej realizacji. Kącik Malucha to przyjazne otoczenie dla najmłodszych pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, które umili i zminimalizuje niepokój związany z wizytą lekarską.  

Do tej pory środkami własnymi Ośrodka Zdrowia wyremontowano gabinet pediatryczny oraz gabinet zabiegowy, w którym realizuje się bilanse zdrowia i przeprowadza szczepienia dzieci.

21 maja w obecności Prezesa Zarządu Fundacji JSW – Artura Dyczko, Koordynatora Biura Zarządu – Piotra Kijańskiego, Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia – Tomasza Holeckiego nastąpiło oficjalne oddanie do użytku wyremontowanego i doposażonego pomieszczenia.

Wierzymy, że wyposażenie poczekalni w wygodne kanapy, interaktywne tablice, gry  zręcznościowe i naklejki ścienne uatrakcyjni czas oczekiwania nie tylko dzieciom, ale również rodzicom i opiekunom najmłodszych pacjentów. Wsparcie, dedykowane ponad tysiącu dzieciom korzystającym z opieki w GOZ w Ornontowicach złagodzi proces diagnostyczny i terapeutyczny poprzez zniwelowanie poziomu stresu do koniecznego minimum. 

Pomagamy szyć maseczki

Dzięki wsparciu Fundacji JSW w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie powstała pracownia krawiecka. Pierwotnie miała ona szyć stroje dla zespołów artystycznych działających w Ośrodku. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w pracowni powstają maseczki.

- Od początku powstania Fundacji JSW GOKiR w Mszanie aplikował o pieniądze i darowizny na wszelkie działania związane nie tylko z kulturą, ale także z funkcjonowaniem ośrodka. Dotychczas otrzymaliśmy już w sumie ponad 100 tys. zł . Jednym z projektów jest projekt pracowni krawieckiej w Gogołowej. Wartość tego projektu to ponad 22 tys, zł z czego 17 tys zł otrzymaliśmy z Fundacji JSW – mówi Rafał Jabłoński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie.

Dotychczas pracownia uszyła już ok. 2 tys maseczek. Ich pierwsza partia trafiła do szpitala w Raciborzu. Potem do ośrodków zdrowia, urzędów i mieszkańców.

- Na samym początku dziennie powstawało 100 maseczek. Teraz powstaje ich już ok. 200. Trening czyni mistrza – mówi dyrektor Jabłoński.

Jak deklarują pracownicy Ośrodka, maseczki będą szyć, tak długo, jak długo będą one potrzebne.

Nowy samochód kwatermistrzowski w Mikołowie

Miło nam poinformować, że dzięki darowiźnie Fundacji JSW w wysokości 99 tysięcy złotych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie pod koniec 2019 roku zakupiła samochód kwatermistrzowski SLkw marki Renault Trafic wraz z dodatkowym wyposażeniem o łącznej wartości 112 tysięcy złotych.

Samochód jest już wykorzystywany do wsparcia działań ratowniczo – gaśniczych, pomocniczych, logistycznych oraz transportowych realizowanych przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą KP PSP Mikołów, co w znacznym stopniu poprawiło skuteczność oraz efektywność podejmowanych działań i jednocześnie zwiększyło poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu

Nowy samochód i sprzęt w Schronisku dla Bezdomnych

Fundacja JSW wsparła Schronisko dla Bezdomnych prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Dzięki darowiznom od Fundacji zakupiono samochód transportowy i sfinansowano wyposażenie przygotowanych w Schronisku miejsc z usługami opiekuńczymi.

Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się w czwartek 16 stycznia 2020 r. w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach, gdzie znajduje się Schronisko dla Bezdomnych. W uroczystości – obok biskupa sosnowieckiego ks. Grzegorza Kaszaka, udział wzięli m.in. Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej, Gabriel Cyrulik, członek zarządu Fundacji JSW i Katarzyna Dutkiewicz, koordynator Biura Zarządu Fundacji JSW. Podczas uroczystości dyrektor sosnowieckiej Caritas, ks. Tomasz Folga podziękował przedstawicielom Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Fundacji JSW. Podkreślił też wielką wagę otrzymanej przez Caritas pomocy w tak ważnej, potrzebnej i trudnej zarazem działalności, jaką jest świadczenie pomocy osobom wykluczonym. Prezes Artur Wojtków podziękował wszystkim zaangażowanym w codzienne działania Caritas Diecezji Sosnowieckiej na rzecz osób bezdomnych, wyrażając równocześnie uznanie dla efektów wspólnych inicjatyw, skierowanych do najbardziej potrzebujących – chorych, niepełnosprawnych oraz samotnych osób.  

Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach działa od 2002 r. i ma 55 miejsc dla osób bezdomnych. Od stycznia 2020 r. powstało 15 nowych miejsc z usługami opiekuńczymi. Ich utworzenie było możliwe dzięki wsparciu Fundacji JSW oraz Caritas Polska, które w całości sfinansowały to przedsięwzięcie. To pierwsza w Zagłębiu Dąbrowskim placówka o takim standardzie, która spełnia wszystkie wymogi ustawy o pomocy społecznej.  

Nowy wóz strażacki dla OSP w Połomii

Fundacja JSW dofinansowała nowy wóz pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi.

Samochód został poświęcony podczas Mszy świętej i w uroczystym pochodzie przejechał pod Ośrodek Kultury, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość, z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli parlamentarzyści, przedstawiciele zawodowej i ochotniczych straży pożarnych, społecznicy z Połomi i darczyńcy, którzy od lat wspierają tutejszą jednostkę.


Średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki volvo kosztował ok. 760.000,00 złotych, a udało się go zakupić dzięki dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środków z budżetu Województwa Śląskiego, darowiźnie z Fundacji JSW S.A. oraz z budżetu Gminy Mszana.

Pomagamy ofiarom pożaru

Fundacja JSW wsparła finansowo poszkodowanych w pożarze dwóch familoków w Czerwionce – Leszczynach. Do ofiar tej tragedii trafiło w sumie 198 tys. złotych.

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 lutego. W wyniku umyślnego podpalenia spłonęły dwa familoki. To czego nie strawił ogień, zniszczyła woda. 17 rodzin starciło dorobek życia i dach nad głową. - To cud, że nikomu nic się nie stało – zgodnie twierdzą strażacy, którzy brali udział w akcji gaśniczej. Teraz pogorzelcom potrzebny jest kolejny cud, który pozwoli powrócić im do życia sprzed pożaru. To cud, który zależy od nas wszystkich, dlatego fundacja JSW od razu przyłączyła się do akcji pomocy organizowanej przez mieszkańców Czerwionki – Leszczyn. - Pracownicy JSW i fundacji sami złożyli ofertę pomocy nie czkając na apel czy prośbę z naszej strony – powiedziała Celina Cymorek Dyrektorka OPS -u w Czerwionce – Leszczynach, która koordynuje akcją pomocy. W imieniu poszkodowanych wniosek do Fundacji JSW złożyło Stowarzyszenie Luxtorpeda, które ma wieloletnie doświadczenie w organizacji akcji charytatywnych. Sprawę rozpatrzono w specjalnym trybie. Jednomyślną decyzją Zarządu i Rady Fundacji JSW przyznano pomoc w kwocie wnioskowanej przez stowarzyszenie. - Tragedie nie wybierają. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Teraz wiemy, że na pomoc Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawsze możemy liczyć – powiedział Wiesław Janiszewski Burmistrz Czerwionki – Leszczyn podczas spotkania z poszkodowanymi w pożarze.

Wsparcie dla OSP Gogołowa

Dzięki darowiźnie Fundacji JSW w kwocie 15.800 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowej udało się zakupić 3 komplety nowoczesnych ubrań bojowych, 21 koszulek polo z nadrukiem logo fundacji, nazwy jednostki oraz imieniem i nazwiskiem każdego druha, a także sprzęt nagłaśniający, duży termos i warnik do wody.