Nauka i edukacja

Facebook Ikona szukania

Cyfrowe wsparcie Fundacji JSW

Na początku nowego roku szkolnego 2022/2023 na uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju czekała komputerowa niespodzianka. Do dyspozycji dzieci i młodzieży oddano nowoczesną pracownię informatyczną, która powstała dzięki wsparciu Fundacji JSW. To już dziewiąta tego typu klasopracownia, której utworzenie w placówkach edukacyjnych regionu finansowała Fundacja.

Korzystając ze wsparcia Fundacji JSW, dyrekcja szkoły wybrała 24 zestawy komputerowe, których specyfikacja najlepiej odpowiadała edukacyjnym potrzebom uczniów. W pracowni na dzieci i młodzież czekał nie tylko nowoczesny sprzęt komputerowy, ale także nowe, ergonomiczne krzesła i stoliki.

- Tak wyposażona pracownia informatyczna jest marzeniem każdego dyrektora szkoły. Bez wątpienia podniesie poziom kompetencji cyfrowych uczniów, jak i nauczycieli, które są niezbędne we współczesnym, multimedialnym świecie. Nasze starsze komputery lata świetności już dawno miały za sobą. Był to sprzęt kupowany okazjonalnie, a więc różnych marek i producentów, co znacznie komplikowało pracę, która była w dodatku przerywana częstymi awariami. Dzięki pomocy Fundacji JSW te problemy odeszły już do historii – powiedziała Cecylia Kieć, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im.

Nowoczesna pracownia komputerowa będzie służyć nie tylko do zajęć z informatyki. Korzystać z niej będą także nauczyciele innych przedmiotów, dla których nowoczesne oprogramowanie otwiera nowe przestrzenie edukacyjne.

- W ten sposób zyskaliśmy wspaniałe warunki do doskonalenia sposobu prowadzenia lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętności twórczego i krytycznego myślenia oraz pracy w zespole – dodaje wicedyrektorka szkoły.

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Podczas obozu druhowie koncentrują swoje działania na szkoleniu młodych adeptów sztuki pożarniczej uświadamiając dzieci i młodzież poprzez zabawę i naukę o ważnych aspektach i dziedzinach życia takich jak:

 • WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - zdrowy, wysportowany strażak do dobry strażak;
 • EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO - straż pożarna to jedna ze służb państwowych, która od zawsze stoi na czele ochrony środowiska i zwierząt;
 • RATOWNICTWA I OBRONY LUDNOŚCI - wiedzę zdobytą na szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych przekazują uczestnikom obozu, aby potrafili określać zagrożenia, przeciwdziałać im i we wstąpnym rozeznaniu potrafili je niwelować.

- Propagowanie tego typu wyjazdów wskazuje, że podstawowymi warunkami przyjęcia w szeregi OSP czy MDP jest po pierwsze - dobry stan zdrowia, po drugie - chęć pracy i doszkalania się, przeżycia przygody oraz po trzecie  - bezwarunkowa, bezintersowana chęć niesienia pomocy bliźniemu i ochrona środowiska. Ponadto członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to być może przyszli strażacy - ratownicy OSP, a nawet funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 

Fundacja JSW pomaga chorym dzieciom

Dwie multimedialne, cyfrowe tablice lekcyjne otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. Zakup dwóch interaktywnych, 86-calowych monitorów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW w wysokości 25 tys. zł.

- Reakcja uczniów, a zarazem pacjentów naszego szpitala była niesamowita. Tej radości i tego błysku w ich oczach nie da się opisać. Dzieci mówiły, że w ich szkołach nie ma tak nowoczesnego sprzętu – powiedziała Sylwia Kucia, dyrektor Zespołu Szkół przy jastrzębskim szpitalu.

Interaktywne monitory są wykorzystywane nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale także opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, wspierając pracę pedagogów, psychologa i doradcy zawodowego.

Pomoc w koncertowym stylu

Fundacja JSW już od dwóch lat spełnia marzenia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki jej wsparciu, najmłodsi muzycy mogą rozwijać talenty muzyczne korzystając z nowych, profesjonalnych instrumentów muzycznych, dostosowanych do ich wieku i wzrostu.

Dzieci rozpoczynają naukę w Państwowej Szkole Muzycznej przeważnie w wieku 7 lat. Prawidłowo prowadzona edukacja muzyczna wymaga instrumentów przystosowanych do ich wieku i predyspozycji fizycznych. Po kilku latach uczniowie „wyrastają” z małych instrumentów, a te naturalnej wielkości są dla nich jeszcze za duże. By zapewnić właściwe warunki do rozwoju artystycznego, potrzebne są instrumenty przejściowe.

Nowa pracownia informatyczna i salka gimnastyczna - SP 6 w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, jak wszystkie szkoły w naszym kraju z niecierpliwością czeka na powrót dzieci. Wiemy, że uczniowie też już stęsknili się za szkolnymi murami, tym bardziej, że ta szkoła pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju, wspomagając ich w realizacji ich pasji i zainteresowań. Od niedawna może tę misję realizować jeszcze sprawniej dzięki profesjonalnie wyposażonej pracowni informatycznej oraz wyjątkowej salce gimnastycznej, w której mogą odbywać się zajęcia korekcyjne oraz lekcje wychowania fizycznego dla najmłodszych uczniów. Zachęcamy do oglądania materiału video, na którym dyrektor szkoły mgr Robert Bareja osobiście relacjonuje przebieg dwóch projektów dofinansowanych ze środków Fundacji JSW.

"Świetliki w pandemii"

"Świetliki w pandemii" to przedsięwzięcie mające na celu modernizację świetlicy szkolnej. Adresatami projektu były dzieci uczęszczające do klas I-VIII szkoły podstawowej. Świetlica stanowi ważną formę pomocy dziecku i rodzinie, jest ogromnym wsparciem dla pracujących rodziców, a dla dzieci jest bezpieczną przestrzenią gdzie mogą rozwijać się, współpracować w grupie, przejawiać inicjatywę twórczą, lub po prostu odpoczywać po dniu zajęć.

Istotne jest, by zapewnić uczniom rozrywkę i wypoczynek, tak, aby przebywanie na świetlicy nie było dla nich przykrą koniecznością. W związku z epidemią koronawirusa ze świetlicy musiał zniknąć dywan, zabawki, pluszaki i część gier planszowych, dlatego skierowano do nas prośbę o dofinansowanie zakupu nowoczesnego wyposażenia świetlicy. W ramach darowizny zakupiono: Laptopy, magiczny dywan, X-box z kinektem i grami, telewizor, drukarkę, przybory papiernicze, gry planszowe, pufy, ozonator, oczyszczacz powietrza, biurka, stoły i krzesła. 

Nowoczesny gabinet logopedyczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach

W ramach współpracy z Fundacją JSW w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach powstał projekt „Aby nasze dzieci pięknie mówiły”, którego głównym celem było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i przedszkolaków z wadami wymowy.

Obecnie w Ornontowicach na terapię logopedyczną uczęszcza w sumie 105 dzieci, są to zarówno przedszkolaki jak i uczniowie szkoły podstawowej. Tym co ich łączy są trudności w komunikowaniu się z otoczeniem spowodowane zaburzeniami artykulacji, niepłynnością mówienia lub opóźnieniami w rozwoju mowy.

W ramach darowizny Fundacji JSW sfinansowano zakup nowego wyposażenia gabinetu, który został podzielony na strefy: strefę do ćwiczeń narządów mowy przed lustrem, strefę przy stoliku do utrwalania zaburzonych głosek, strefę dydaktyczną z ciekawymi grami, układankami, oraz programami multimedialnymi do ćwiczeń, a także strefę relaksu, w której dzieci mogą odpocząć pomiędzy ćwiczeniami i zrelaksować się przy muzyce. W gabinecie znajdziemy także pomoce sensoryczne, wałki do masażu, hamak, oraz kącik zabaw.

Wnętrze jest jasne i kolorowe co na pewno sprawi, że dzieci będą się tam czuły komfortowo. Wykorzystanie pomocy multimedialnych pomoże zaangażować uczniów, a ćwiczenia będą dla nich bardziej atrakcyjne.

- „Zależy mi na skorygowaniu wad wymowy u dzieci, opanowaniu techniki mówienia, zwiększeniu szansy na sukces szkolny oraz uniknięciu wielu niepotrzebnych stresów.” – podsumowuje Katarzyna Szymura, szkolny logopeda.

"Hop po Zdrowie" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przyszowicach

Dzięki darowiźnie Fundacji JSW, jaką otrzymał Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach, na dziedzińcu szkoły została namalowana ścieżka „Hop po zdrowie!” - mająca służyć dzieciom i młodzieży do aktywnej zabawy podczas przerw, czy na wybranych lekcjach i zajęciach dodatkowych. Przeszkody zostały stworzone tak, by rozwijały w możliwie najlepszy sposób koordynację ruchową dzieci.

Prosty pomysł z podwórkowymi malunkami na terenie szkoły został zaczerpnięty z wyjazdu szkoleniowego na Islandię, w ramach udziału w programie Erasmus +. Nauczyciele z Przyszowic odwiedzili wówczas dwie szkoły, gdzie mogli zobaczyć m.in. jak w prosty i stosunkowo tani sposób można zająć czas wolny dzieci i urozmaicić im spędzanie przerw na świeżym powietrzu. Jako, że ZSP w Przyszowicach należy do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i realizuje program „Zarażający Zdrowiem”, cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tę inicjatywę, a Przyszowiccy uczniowie mogą rozwijać swoją zwinność.

Sprzęt specjalistyczny dla Przedszkola Terapeutycznego "Na Majowej" w Jastrzębiu-Zdroju

Przedszkole terapeutyczne „Na Majowej” to nowa, niepubliczna, darmowa placówka przedszkolna w Jastrzębiu-Zdroju, która specjalizuje się w kształceniu specjalnym oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Wychowankami przedszkola są w przeważającej liczbie dzieci ze spektrum autyzmu, ale także z niepełnosprawnością ruchową i/lub sprzężoną, zaburzeniami integracji sensorycznej, z problemami neurologicznymi w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi, natury psychicznej i społecznej, z zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, czy zaburzeniami zachowania.

Celem przedszkola jest niwelowanie wspomnianych dysfunkcji oraz zapobieganie dalszemu pogłębianiu się niepełnosprawności. Wymaga to odpowiednio dobranych terapii. W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jakie otrzymują rodzice, przeważają wskazania do fizjoterapii oraz tak zwanej terapii zmysłów - takie działania wyzwalają aktywność społeczną i poznawczą, rozwijają możliwości komunikacji, przygotowują dziecko do współpracy w grupie i maksymalnego, na miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania.

Z tej przyczyny, w przedszkolu o takiej specjalizacji niezbędne jest pomieszczenie wyposażone w profesjonalny sprzęt, który umożliwiałby prowadzenie wieloprofilowej terapii przez wykwalifikowaną kadrę na miejscu. Niestety, wyposażenie, które spełnia wszystkie wymogi i posiada niezbędne atesty wymaga sporego nakładu środków finansowych. Dlatego zwrócono się z prośbą o pomoc do Fundacji JSW, która zdecydowała się wesprzeć przedszkole kwotą niespełna18 tysięcy złotych.

W ramach darowizny wyposażono salę terapeutyczną, która będzie służyła do wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci. Zakupiono sprzęt spełniający wysokie standardy, taki jak kabina do terapii zaburzeń, materace, narzędzie do diagnozy rozwoju psychoruchowego, huśtawkę-gniazdo, piłki terapeutyczne, lustro, maty do masażu stóp, trampolinę z poręczą, walec z otworem, pełzak, basen z piłeczkami, kładkę z równoważnią, drabinki gimnastyczne, fakturowe kwadraty, czy szafę do przechowywania drobnych pomocy terapeutycznych.

Biorąc pod uwagę niewielką ilość placówek tego typu w regionie, uruchomienie nowej, bezpłatnej placówki terapeutycznej jest ogromną szansą dla dzieci z Jastrzębia-Zdroju i okolic. Tym bardziej, że bezpłatny dostęp do terapii mają także dzieci spoza przedszkola, w ramach popołudniowej działalności placówki. Przyjmowane są maluchy już od 1-go roku życia, aż do podjęcia nauki w szkole.

Jako że terminy oczekiwania na diagnozę w placówkach, gdzie jest to refundowane wynoszą do kilku miesięcy, a działać trzeba jak najszybciej, dysponując profesjonalnym zapleczem terapeutycznym, przedszkole „Na Majowej” planuje również przeprowadzanie bezpłatnych diagnoz dla dzieci, które z przyczyn finansowych nie są w stanie skorzystać z prywatnej oferty diagnostycznej. W ten sposób maluchy z naszego regionu będą mogły znacznie szybciej otrzymać pomoc, której potrzebują.

Przyjazny Kącik w gabinecie pedagoga w Gogołowej

Miś Gustaw rozgościł się już w Przyjaznym Kąciku stworzonym dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gogołowej w gabinecie pedagoga szkolnego. Jak widać dzieci czują się w swoim nowym, kolorowym kąciku bardzo swobodnie, a to podstawa do skutecznej pracy pedagoga. Dzięki przyjaznemu otoczeniu uczniowie otwierają się i chętniej rozmawiają zarówno o swoich problemach jak i o codziennych sukcesach. Śmielej też zgłaszają się do pedagoga kiedy dzieje im się krzywda lub zauważą coś niepokojącego u swoich kolegów czy koleżanek. Uwielbiamy wspierać takie projekty!

"Młodzi i Silni" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach

Projekt "Młodzi i Silni" skierowany był do uczniów klas VI-VIII. Miał on na celu zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży, poprzez wyposażenie szkolnej siłowni w nowoczesny i atrakcyjny sprzęt do ćwiczeń siłowych. Jak wszyscy wiemy brak ruchu wśród dzieci i młodzieży to coraz większy problem, a aby zachęcić dzieci do większej aktywności fizycznej nie wystarczą już klasyczne lekcje w-fu. 

Modne wśród młodych ludzi stało się uczęszczanie na siłownię, więc aby zachęcić uczniów do ruchu postanowiono zgłosić się do Fundacji JSW po wsparcie finansowe w wyposażeniu takiej siłowni w szkole. W rezultacie, dzięki projektowi "Młodzi i Silni" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach, powstała nowoczesna siłownia. Jest ona wykorzystywana zarówno w czasie lekcji wychowania fizycznego, jak również podczas "aktywnych przerw", oraz w czasie zajęć świetlicy szkolnej. 

Ale to nie wszystko, siłownia pomoże również lepiej przygotować uczniów, którzy reprezentują szkołę w różnego rodzaju zawodach sportowych na różnych szczeblach. 

Pomoce dydaktyczne dla zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Dzięki dotacji Fundacji JSW baza szkoły wzbogaciła się o dziesięć uczniowskich mikroskopów ledowych, mikroskop cyfrowy oraz dwa projektory. Ze względu na panujące warunki tradycyjne wycieczki, które były pierwotnie planowane, zastąpiono wirtualnym spacerem szlakiem zabytków techniki, a zajęcia w oparciu o nowe mikroskopy stanowią źródło fascynujących odkryć i świetną zabawę dla uczniów.


Zakup mikroskopów szkolnych, jak i mikroskopu cyfrowego stanowi wyposażenie pracowni przyrodniczej szkoły, który ułatwi i uatrakcyjni uczniom naukę z tego zakresu. Natomiast projektory multimedialne znajdujące się w pracowni komputerowej dają możliwość wygodnego i szybkiego tworzenia prezentacji i przekazywania wiedzy zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

Zdrowy i sprawny przedszkolak - Przedszkole nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju

Celem projektu było zagospodarowanie ogrodu przy Publicznym Przedszkolu nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW wyposażono go w urządzenia do zabawy, dzięki czemu przedszkolaki nie tylko chętniej bawią się na dworze, ale mogą również codziennie obcować z naturą.

Zajęcia przeprowadzane w ogrodzie wpływają bardzo pozytywnie na sferę emocjonalną maluchów, ale również zaspokajają ogromną potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym. Dlatego zdecydowano się na zakup urządzeń do zabawy i ćwiczeń, które mają nie tylko zapewnić dzieciom ruch i rozrywkę, ale również rozwijać równowagę, poprawiać postawę i świadomość swojego ciała. W wieku przedszkolnym regularna aktywność fizyczna determinuje wszechstronny rozwój organizmu, a kolorowy i nowoczesny plac zabaw na pewno zachęca do ruchu. 

Kiedy tylko będzie to możliwe w ogrodzie przedszkolnym planowany jest również cykl weekendowych warsztatów rodzinnych integrujących mieszkańców i promujących ideę zdrowego i aktywnego trybu życia. 

Instrumenty dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju

Niejednokrotnie utalentowani młodzi ludzie stają przed barierą finansową, która nie pozwala im spełniać swoich muzycznych marzeń. Państwowa Szkoła Muzyczna w Jastrzębiu-Zdroju to miejsce, którego celem jest stwarzanie możliwości rozwoju talentów wszystkich młodych ludzi, również tych, których warunki materialne nie pozwalają na zakup instrumentów. W związku z tym, uczniowie od lat mają tam możliwość wypożyczenia potrzebnych im instrumentów muzycznych, takich jak perkusja, saksofon, trąbka czy puzon. 

Niestety, te instrumenty były już mocno wysłużone i pochodziły z wyposażenia orkiestr górniczych z likwidowanych kopalń - niektóre miały nawet 20 lub 30 lat. Dlatego władze szkoły zwróciły się do nas o pomoc w sfinansowaniu nowych instrumentów, które mogliby wypożyczać uczniowie, co pozwoli im na prawidłowy rozwój, kształcenie muzyczne, oraz osiąganie sukcesów. Fundacja JSW zdecydowała się przeznaczyć na ten cel 43 380 zł. 

Zapraszamy do obejrzenia, a przede wszystkim wysłuchania, wyjątkowego koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, zadedykowanego Fundacji JSW.

Rozwój nauk ścisłych w gminie Knurów

Przedsięwzięcie realizowane przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie polegało na doposażeniu 3 placówek dydaktycznych:

 • Miejskiej Szkoły podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, 
 • Miejskiej Szkoły podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie,
 • Miejskiej Szkoły podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki chemii i fizyki, które dzięki swojemu praktycznemu zastosowaniu pomogą uczniom zrozumieć zagadnienia teoretyczne, a te jak wiemy bywają ciężkim orzechem do zgryzienia i mogą zniechęcać młodych ludzi do zgłębiania nauk ścisłych. A przecież to naprawdę ciekawa dziedzina! Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu jest znacznie ciekawsze dla uczniów i pomaga pojąć skomplikowane wzory i równania. Zakupiono m.in. zestawy laboratoryjne do badania siły i oddziaływania, ławy optyczne, przyrządy do demonstracji przemiany pracy w energię, różnego rodzaju specjalistyczne magnesy, sprężyny, przewody elektryczne, zasilacze, mierniki, kamertony, pryzmaty - to wszystko w zakresie fizyki. Jeśli chodzi o zajęcia chemiczne szkoły otrzymały kamery do dygestorium, statywy laboratoryjne z wyposażeniem, wagi elektroniczne, suszarki do próbówek , zlewki, pipety, kolby stożkowe, moździerze, a także różnego rodzaju odczynniki chemiczne. 

Zorganizowano również liczne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych w zakresie chemii i fizyki oparte na metodzie eksperymentu.

"Pozytywne Myśli" strefa relaksu w Szkole Podstawowej nr 15

Inicjatywa powstania strefy „Pozytywne myśli” wyszła od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, przedstawiciele rodziców zaangażowali się całym sercem w urządzenie tej przestrzeni dla uczniów. 

Strefa ta pozwoli uczniom obniżyć poziom stresu, wyciszyć emocje, odetchnąć od codziennych zmagań i szkolnego zgiełku. Uczniowie będą mogli zrelaksować się oglądając ciekawe filmy, słuchając ulubionej muzyki, grając w gry planszowe. W ramach przekazanych funduszy zakupiono wykładzinę dywanową, rolety, worki sako, pufy, szafki na buty, gry, piłeczki relaksacyjne, urządzenie sprzątające oraz rozbudowano sieć informatyczną.

Fundacja JSW przekazała na ten cel 29 700 zł.

Miejsca relaksacyjno-wyciszające i monitoring w SP nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 5 jest jedyną placówką z oddziałami integracyjnymi na terenie Jastrzębia-Zdroju, w związku z czym uczęszcza do niej wielu uczniów o różnych rodzajach niepełnosprawności. Jak twierdzi grono pedagogiczne w codziennej pracy towarzyszy im wspólne motto "Każde dziecko ma szansę na sukces", dlatego każdego dnia dokładają wszelkich starań aby ich uczniowie osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

Dla wszystkich uczniów bardzo ważny jest odpoczynek i komfort psychiczny. W miejscu gdzie przebywa tak wiele osób ciężko jest zapewnić ciszę - która jest tak ważna szczególnie dla uczniów z zespołem Aspergera lub autyzmem. Dlatego celem tego projektu było wyciszenie korytarzy i stworzenie kącików relaksacyjnych, w których uczniowie będą mogli wyciszyć się i odpocząć w różnych momentach dnia - nie tylko na przerwach, ale również podczas lekcji, w sytuacjach trudnych kiedy ze względu na schorzenia dziecko nie będzie mogło chwilowo znajdować się na sali razem z resztą uczniów. Nauczyciel wspierający będzie mógł w takim kąciku zapewnić dziecku chwilę ciszy i spokojnej rozmowy, lub indywidualnej nauki w komfortowych warunkach.

Takie warunki dla uczniów połączone z monitoringiem wewnętrznym pozwolą wpłynąć nie tylko na komfort nauki dla uczniów, ale również na ich bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne. Monitoring ma pełnić swego rodzaju rolę prewencyjną - badania wykazują, że w miejscach objętych monitoringiem rzadziej dochodzi do aktów wandalizmu i agresji, a problem przemocy rówieśniczej jest bolączką wielu placówek oświatowych. Obecność monitoringu pozwoli zapobiegać takim zachowaniom i będzie stanowić wsparcie innych, prowadzonych równolegle działań szkoły. 

Wyposażenie pracowni automatyki w ZSP Ornontowice

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach realizujący program w zawodzie automatyk i technik automatyk mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni automatyki. Uczniowie mogli samodzielnie, pod nadzorem nauczyciela, zainstalować nowy sprzęt. Dzięki temu poznali podstawy montażu urządzeń automatyki, na których później wykonywali ćwiczenia w czasie zajęć. 

Sprzęt jest wykorzystywany do różnych zadań projektowych ukazujących działanie i funkcjonowanie elementów automatyki przemysłowej. Uczniowie wykonują ćwiczenia z zakresu pomiarów zmiennych procesów, obsługi i doborów parametrów regulatorów przemysłowych, analizy i tworzenia schematów blokowych dokumentacji techniczno-ruchowej, zestawiania, montażu, okablowania i wielu innych.

Zakupiono również stanowiska pneumatyki regulacyjnej, które pozwalają przećwiczyć zagadnienia regulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem regulatorów PID. 

Jak podkreślają przedstawiciele szkoły, pracownia jest również wykorzystywana podczas Dni Otwartych ZSP, aby zainteresować uczniów szkół podstawowych tematem automatyki i zachęcić ich do wyboru tego kierunku. 

Fundacja Przeznaczyła na ten cel 44 900 zł.

Nowy sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach

Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego świętowania Dnia Edukacji Narodowej niż otwarcie kolejnej, nowoczesnej pracowni informatycznej ufundowanej przez Fundację JSW!

Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Reja w Gorzyczkach może cieszyć się nową pracownią komputerową o charakterze terminalowym, Fundacja JSW przeznaczyła na ten cel prawie 50 tysięcy złotych! 195 uczniów z Gorzyczek od dziś będzie korzystać z serwera, 15 stanowisk terminalowych, 10 laptopów, wielkoformatowego monitora zamiast tradycyjnej tablicy, oraz ergonomicznych krzeseł i biurek. Jak zgodnie twierdzą uczniowie i nauczyciele z tej szkoły, wcześniej użytkowany sprzęt był już mocno wyeksploatowany i nie pozwalał dzieciom na poznawanie nowoczesnych technologii. 

„Komputerowy świat – starszy młodszy za pan brat” to tytuł projektu, który wskazuje na to, że pracownia nie jest po prostu salą do inforamtyki ale ma być również miejscem spotkań różnych pokoleń z lokalnej społeczności. Szkoła planuje różnego rodzaju akcje, które będą miały na celu łączenie dzieci z rodzicami lub nawet dziadkami - bo nowoczesne technologie przenikają już do każdego aspektu naszego życia, oraz do każdego pokolenia, a na naukę nie jest przecież nigdy za późno.

Co więcej, uczniowie wykorzystają nowoczesny sprzęt również do nauki języków obcych. Zastosowanie tego typu technologii zmienia proces nauczania i ma znaczny wpływ na jego jakość. Dzięki wykorzystaniu obrazu, dźwięku, tekstu, interaktywnych ćwiczeń oraz materiałów video uczniowie mogą bardziej efektywnie przyswajać nowe informacje. 

Dyrektor Szkoły, pani Alina Konsek podkreśla, iż nowoczesny sprzęt pozwoli szkole dorównać placówkom miejskim, a dostęp do nowoczesnego sprzętu informatycznego wyrównuje szanse dzieci z Gorzyczek i większych miejscowości. Dzieci z kolei już nie mogą doczekać się lekcji informatyki. 

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Ponad 500 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 im Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju może już korzystać z nowej pracowni komputerowej składającej się z 14 stanowisk uczniowskich i komputera nauczycielskiego. Fundacja JSW przeznaczyła na ten cel ponad 49 tysięcy złotych.

Komputery  stały się nieodzownym elementem naszego życia, a co za tym idzie brak umiejętności obsługi sprzętu komputerowego jest w dzisiejszych czasach sporą przeszkodą. Szczególnie ostatni rok pokazał nam jak bardzo nasze życie może być zależne od Internetu. Zatem szkoła nie powinna odbiegać w tym względzie od otaczającej nas rzeczywistości. Jej zadaniem jest wyposażenie uczniów w umiejętności informatyczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Co więcej, zadaniem szkoły jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zapewniających uczniom bezpieczeństwo w sferze Internetu.

Większość komputerów z których do tej pory korzystali uczniowie klas 1-8 zostało zakupionych 12 lat temu, 5 zostało dokupionych w 2012 r. Mimo usilnych starań szkoły i prac rewitalizacyjnych sprzęt z trudem był w stanie realizować podstawę programową, szczególnie po ostatniej reformie edukacji, kiedy to liczba uczniów znacznie wzrosła. W tej chwili uczniowie mają dostęp do nowoczesnego sprzętu, wyposażonego w system Windows 10, pakiet Office oraz pozostałe programy niezbędne do realizacji zajęć informatycznych.

W celu uatrakcyjnienia zajęć zakupiono również tablicę interaktywną, głośniki, rzutnik i słuchawki do każdego stanowiska komputerowego. Aby wszystkie komputery mogły łączyć się w sieci Internetu bezprzewodowego zakupiono także router Wi-Fi.

"Mali odkrywcy" w Gierałtowicach

„Mali odkrywcy” to projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, w ramach którego 75 przedszkolaków miało zaznajomić się z przyrodą, poznać lepiej otaczający ich świat i zrozumieć zasady jego funkcjonowania. Celem projektu było rozwijanie w dzieciach ciekawości świata, wyobraźni i świadomości ekologicznej.

Zajęcia były bardzo różnorodne i często odbywały się poza salą lekcyjną. Dzieci mogły poznać bogactwo polskiej przyrody – bezpośrednia obserwacja ekosystemu lasu, łąki czy jeziora to nie tylko świetna wycieczka tematyczna, ale także szansa na przekazanie przedszkolakom cennej wiedzy o otaczającym nas świecie w atrakcyjny sposób. Ale na sali też sporo się działo: były eksperymenty, doświadczenia, obserwacje, gry, a także praca w grupach. Dzieci w czasie zajęć korzystały z zakupionych zestawów badawczych, stacji pogody, plansz i gier dydaktycznych.

Dużą wartością projektu jest pokazanie dzieciom jak ważna jest przyroda oraz jak nasze codzienne zachowania i wybory mogą wpływać na stan środowiska naturalnego. Kształtowanie postawy ekologicznej u przedszkolaków jest świetnym pomysłem, ponieważ to właśnie dzieci są najbardziej wrażliwe na otaczający je świat.

Gratulujemy wszystkim Małym odkrywcom!

Nowa szkolna biblioteka w Połomii

Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki” - taką radę daje nam autor bestsellerów Stephen King. Od teraz 219 dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomii może skorzystać z tej cennej wskazówki.

Szkolna biblioteka dzięki wsparciu Fundacji JSW została wyposażona nie tylko w tradycyjne książki, ale również w audiobooki, sprzęt muzyczny, płyty z muzyką, nowe regały biblioteczne, wygodne pufy, oraz materiały niezbędne do ochrony i konserwacji woluminów. Celem projektu było stworzenie nowego serca szkoły - przyjaznego miejsca, gdzie uczniowie mogą spędzić wolny czas, odrobić lekcje, czytać książki, rozwijać swoje pasje i spotykać się ze sobą. Do tej pory wyposażenie nie pozwalało na efektywne wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego. Meble nie były przystosowane do wykorzystania ich w bibliotece - regały nie wytrzymywały ciężaru i były niewygodne w użytkowaniu, sam księgozbiór zaś był nieduży i mało zachęcający dla uczniów - zawierał jedynie 3 tysiące woluminów i nie wchodziły w jego skład żadne pozycje multimedialne.

Dzięki połączeniu nowych zasobów tradycyjnych z elektronicznymi oraz odświeżeniu pomieszczenia jest to miejsce atrakcyjne dla uczniów, którzy chętnie odwiedzają nową bibliotekę. Fundacja JSW wsparła ten projekt ponad 44 tysiącami złotych. 

146 sztuk sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych

Projekt przekazania sprzętu komputerowego JSW IT Systems i Fundacji JSW miał swoją pierwszą edycję w styczniu 2020 roku, kiedy to rozdysponowano 197 sztuk sprzętu, a w tym: zestawy komputerowe, monitory, terminale i drukarki pomiędzy 14 placówek oświatowych z naszego regionu:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 • Publiczne Przedszkolem nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Publiczne Przedszkole nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Ale na tym nie poprzestaliśmy! Jak wszyscy wiemy 2020 rok był wyjątkowo trudny rónież dla placówek oświatowych. Nauczanie zdalne stanowiło wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. Braki sprzętowe dawały się we znaki wielu instytucjom edukacyjnym. Uczniowie nieposiadający odpowiedniego sprzętu nie mogli uczestniczyć w zajęciach online, a nauczyciele zapewniać wysokiej jakości materiałów edukacyjnych. Otrzymywaliśmy liczne sygnały, że nie wszystkie placówki były w stanie taki sprzęt zakupić z własnych środków, dlatego 3 grudnia 2020 r. po raz drugi dzięki współpracy Fundacji JSW i JSW IT Systems 10 placówek oświatowych otrzymało w sumie 146 sztuk sprzętu komputerowego! Sprzęt otrzymały:

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju w Jastrzębiu-Zdroju
 • JKS SMS Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju
 • Parafia Wniebowzięcia NMP w Radlinie
 • Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań i Ostoja” w Pszczynie
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im Henryka Jordana w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 15 Rybnik - Kuźnia

Z komputerów będą korzystały dzieci, młodzież, nauczyciele i seniorzy. Jak zgodnie twierdzili przedstawiciele obdarowanych placówek to wsparcie szczególnie cenne w czasie pandemii, kiedy bardzo duża część naszego życia, a przede wszystkim nauki, przeniosła się do internetu. 

Wspieramy Domy Dziecka, by ułatwić zdalną naukę

Działając w trybie interwencyjnym podczas pandemii koronawirusa i związanej z nią kwarantanny społecznej Fundacja JSW zainicjowała swój kolejny autorski projekt społeczny - „Wsparcie Domów Dziecka”.

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym, dotyczącym zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, placówki oświatowe (uczelnie, szkoły, przedszkola) zostały zamknięte. W obecnej chwili zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie poprzez systemy IT. Wychowankowie domów dziecka często mają utrudniony dostęp do zajęć lekcyjnych z powodu braku sprzętu odpowiadającego wymaganiom umożliwiającym zdalną naukę, co poważnie utrudnia  realizację obowiązku szkolnego. Projekt Fundacji JSW obejmuje przekazanie sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną naukę w czasie pandemii koronawirusa.

W ramach projektu Fundacja JSW wraz z JSW IT Systems przekazały na podstawie darowizny rzeczowej 14 zestawów komputerowych (wraz z wyposażeniem – słuchawki, mikrofony oraz oprogramowanie) placówkom opiekuńczo-wychowawczym w naszym regionie. Sprzęt został przekazany: 

 • Domu Dziecka w Cieszynie – 6 zestawów komputerowych,
 • Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” w Pszczynie - 6 zestawów komputerowych,
 • Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej – 2 zestawy komputerowe dla Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nędzy oraz w Kuźni Raciborskiej.

Nowy sprzęt dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach

Urządzenia służące do nauki podstaw elektroniki i elektrotechniki trafiły do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach. Sprzęt zakupiono ze środków pozyskanych z Fundacji JSW.

Z nowoczesnych urządzeń korzystają uczniowie klas patronackich Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która kształci między innymi górników i elektryków. – Sprzęt jest naprawdę prosty w obsłudze i logiczny. Wykonujemy na nim różne pomiary, między innymi napięcia i mocy – wyjaśnia Szymon Skaźnik, uczeń drugiej klasy technikum.

Pracownię do praktycznej nauki zawodu wyposażono w szeroką gamę urządzeń - od maszynowych po elektrotechniczno-elektroniczne. - Urządzenia mają szersze zastosowanie, ponieważ kształcimy elektryków-maszynowców. W przyszłości zamierzamy jednak położyć większy nacisk na urządzenia sterujące, które nadają się do nauczania elektroniki, a to jest baza dla podstaw automatyki górniczej – mówi Stanisław Płaczek, nauczyciel zawodu. I dodaje, że automatyka sterująca znajduje coraz szersze zastosowanie w górnictwie - nie tylko na powierzchni, ale też pod ziemią w chodnikach podścianowych.

Wartość sprzętu, który trafił do pracowni pawłowickiej szkoły, to 54 tys. zł, z czego darowizna Fundacji JSW wynosi ponad 48 tys. zł. - Cieszę się, że poza praktykami, które realizujemy w kopalni i na powierzchni, mogliśmy jako Fundacja JSW zasilić szkołę w profesjonalny sprzęt. W ten sposób młodzież może poszerzyć swoją wiedzę i w przyszłości wykorzystać ją w zawodzie elektryka. Zwłaszcza, że zapotrzebowanie w kopalniach na ten zawód jest ogromne – mówi Aleksander Szymura, dyrektor pracy w kopalni „Pniówek” i jednocześnie wiceprezes Fundacji JSW.

Fundacja JSW przekazała Tornistry pełne Uśmiechów

Przed poczatkiem roku szkolnego 2019/20, aby wspomóc najbardziej potrzebujące dzieci, Fundacja JSW – we współpracy z Caritas Polska – przygotowała szkolne wyprawki dla 500 uczniów.

Fundacja JSW włączyła się w akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”, którą w całym kraju organizuje Caritas Polska. W jedenastu dotychczasowych edycjach tej kampanii wsparto ponad 170 tys. dzieci. Fundacja JSW zaangażowała się w akcję lokalnie, przekazując dzieciom przybory niezbędne do nauki. – Mamy nadzieję, że dzięki takim plecakom, dostosowanym do potrzeb dzieci, nadchodzący rok szkolny zaowocuje sukcesami – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i równocześnie przewodniczący Rady Fundacji JSW. – Pomoc potrzebującym dzieciom to przecież nasz obowiązek.

Celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez zakup i przekazanie gotowych wyprawek szkolnych oraz zwrócenie uwagi na problemy edukacyjne dzieci z ubogich rodzin. 

Zgodnie z ideą przyświecającą akcji rozdane tornistry wywołały niejeden uśmiech na twarzach dzieci.

Otwarcie pracowni informatycznej w SP 10 w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju uzyskała wsparcie Fundacji JSW dotyczące doposażenia sali informatycznej. Środki finansowe Fundacji JSW wsparły przedsięwzięcie w 90%. Z nowoczesnej sali informatycznej skorzysta ponad 500 uczniów.

Nowa pracownika językowa w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzebiu-Zdroju

Fundacja JSW wsparła powstanie nowoczesnej pracowni językowej w Szkole podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, jest to placówka z klasami dwujęzycznymi, gdzie młodzież uczy się nie tylko języka angielskiego, ale także niemieckiego i hiszpańskiego - stąd tak ważne jest nowoczesne wyposażenie, które pozwoli uczniom w bardziej atrakcyny sposób przyswajać wiedzę. Fundacja JSW wsparła ten projekt 45 tysiącami złotych.