Rezygnacja z funkcji Prezesa Fundacji JSW

W dniu 31 marca 2021 roku Pan Artur Dyczko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji JSW.

 

Jako jeden z inicjatorów założenia Fundacji pełnił tę rolę od początku jej istnienia. Jego kreatywność i ogromne zaangażowanie umożliwiły wyznaczanie i realizację strategicznych celów Fundacji JSW.