Aktywne przejścia dla pieszych w Połomii i Gogołowej otwarte!

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który nie ogranicza się wyłącznie do zakładów i załogi spółki, ale dzięki działaniom Fundacji JSW są to również inwestycje w bezpieczeństwo rodzin górników, a także lokalnych społeczności, w tym przede wszystkim najmłodszych. Przykładem są dwa aktywne przejścia dla pieszych w Połomi i Gogołowej w gminie Mszana.

Dziś tj. 11 grudnia, z udziałem przedstawicieli władz Powiatu Wodzisławskiego, gminy Mszana oraz Fundacji JSW dokonano odbioru instalacji poprawiających bezpieczeństwo, zarówno pieszych jak i kierowców.

Aktywne przejścia dla pieszych to system, którego celem jest ochrona pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego najbliższej okolicy. Detektory ruchu wykrywają pieszego, który zbliża się do przejścia i uruchamiają migające pomarańczowe światła zainstalowane przy znakach drogowych, w ten sposób ostrzegając kierowcę. System posiada własne fotowoltaiczne źródło zasilania. Oba przejścia zainstalowano na drogach powiatowych, a inwestorem jest Starostwo Wodzisławskie. Koszt jednego systemu to 24 tys. złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, czyli 22 tys. złotych wydatkowała Fundacja JSW. W sumie na ten cel Fundacja przekazała ponad 44 tys.

Poprzez działania Fundacji JSW chcemy pokazać, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest dobrym sąsiadem, wrażliwym na potrzeby lokalnych społeczności. Sąsiadem, na którego wsparcie i pomoc mieszkańcy gmin na terenie których działa JSW mogą liczyć - powiedział Artur Dyczko, prezes Fundacji JSW.

Oba aktywne przejścia zlokalizowano w pobliżu placówek oświatowych. Pierwsze znajduje się w Gogołowej na ulicy Wiejskiej w pobliżu tamtejszej szkoły podstawowej. Drugie zlokalizowane jest w na ulicy Centralnej w Połomi. Po jednej jego stronie znajduje się kościół i szkoła, a po drugiej ośrodek zdrowie, remiza i obiekty sportowe.

To jest najruchliwsze przejście dla pieszych w Połomii. Nasi wychowawcy, którzy wraz z dziećmi i młodzieżą przechodzą tutaj w drodze na plac zabaw czy obiekty sportowe, wiele razy zwracali uwagę na kwestię bezpieczeństwa podopiecznych. Teraz będzie tu znacznie bezpieczniej - powiedziała Urszula Wrońska, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Połomi.

Władze Powiatu Wodzisławskiego do prac modernizacyjnych wybrały przejścia o dużym natężeniu ruchu drogowego.

Chciałbym podziękować Fundacji JSW nie tylko za pomoc, ale też za to, że potrafią zrozumieć potrzeby naszych mieszkańców. Dzięki środkom z Fundacji JSW razem możemy poprawiać stan bezpieczeństwa na naszych drogach – oświadczył Leszek Bizoń, Starosta Wodzisławski.