Zarząd Fundacji JSW

Artur Dyczko
Prezes Fundacji

Jerzy Majchrzak
Wiceprezes Fundacji

Aleksander Szymura
Wiceprezes Fundacji

Gabriel Cyrulik
Członek Zarządu Fundacji