Rada Fundacji JSW

Włodzimierz Hereźniak 
Przewodniczący Rady Fundacji

Bernard Czernecki
Sławomir Kozłowski
Roman Chwastyk
Andrzej Powała
Paweł Kołodziej
Marek Płocharski
Łukasz Kasza
Piotr Zniszczoł
Tomasz Świtała
Elżbieta Królikowska