O nas

Fundacja JSW - Jesteśmy BLISKO LUDZI

Jastrzębska Spóła Węglowa w śląski krajobraz wpisana jest od kilku dekad. Oczywiście nie chodzi jedynie o górujące nad miastami szyby kopalniane, ale również o miejsce, jakie zajmuje w lokalnej społeczności. Firma jest największym pracodawcą w regionie i jednym z największych w Polsce. To oznacza, że w bezpośredni sposób z JSW – i spółkami z Grupy Kapitałowej – jest związanych niemal 31 000 mieszkających w województwie śląskim rodzin. Ale to nie wszystko.

W JSW chcemy być dobrymi sąsiadami. Głęboko wierzymy, że działania każdego przedsiębiorstwa powinny być oparte o uniwersalne wartości – odpowiedzialność, szacunek, pomoc i zaufanie. Dla nas jest to równoznaczne z budowaniem relacji, które opierają się na partnerstwie. Nie dotyczy to jedynie biznesu, ale też współpracy społecznej.

W kwietniu 2019 roku Jastrzębska Spółka Węglowa formalnie powołała Fundację JSW, dzięki której działalność charytatywna firmy stała się bardziej efektywna.

"Kiedy powoływaliśmy Fundację JSW mieliśmy ambitne marzenia, a przy tym całkowity brak wątpliwości, że nasza działalność w regionie jest bardzo potrzebna. "Jesteśmy BLISKO LUDZI" to hasło, które ma dla nas szczególne znaczenie. Przez kilkanaście ostatnich miesięcy zrealizowaliśmy setki lokalnych pomysłów, wspierając materialnie szereg instytucji i osób - od zakupu tak bardzo potrzebnych podczas pandemii koronawirusa respiratorów, przez wyposażenie szkolnych pracowni w małych i większych miejscowościach, po wsparcie strażaków ochotników, domów pomocy społecznej czy małych ośrodków kultury i kół gospodyń wiejskich. Tym samym wsparliśmy tysiące ludzi kwotą ponad 14 milionów złotych i udowodniliśmy ponad wszelką wątpliwość swoją skuteczność i przydatność, a przecież to dopiero pierwszy rok pełnej działalności Fundacji JSW. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do współpracy - nasza fundacja powstała właśnie dla Was!" - wyjaśnia Artur Dyczko, Prezes Fundacji JSW

Podstawowym celem działania fundacji jest organizacja wsparcia dla społeczności lokalnych na obszarze działania Grupy Kapitałowej JSW. Fundacja wspiera instytucje i organizacje oraz  samorządy w czterech głównych obszarach:

Udzielane przez Fundację JSW wsparcie ma charakter finansowej lub rzeczowej darowizny, która przekazywana jest poszczególnym podmiotom na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Dotychczas fundacja wsparła takie inicjatywy jak doposażenie lokalnych placówek Ochotniczej Straży Pożarnej; dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dla szpitali i  lokalnych ośrodków zdrowia; dofinansowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych; wsparcie zakupu wyposażenia pracowni szkolnych i doposażenia placówek oświatowych, domów i ośrodków pomocy społecznej; przekazanie środków na działalność organizacji sportowych, zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; renowacje obiektów sakralnych czy dofinansowanie miejscowych wydarzeń kulturalnych.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomagać naszej małej społeczności, której częścią jesteśmy. Szczególnie optymistyczna jest myśl, że to dopiero początek!

"W życiu prywatnym pomaganie i działanie oparte o zaufanie pomagają budować bliskie, głębokie relacje. Dziś wiemy, że również efektywne działania biznesowe muszą być oparte na zaufaniu społecznym. Mam to szczęście pracować w JSW z ludźmi, dla których społeczna odpowiedzialność jest oczywista. Strategią Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW jest prowadzenie działalności opierającej się na relacjach partnerskich. Zasada ta odnosi się zarówno do obszarów współpracy biznesowej, jak i społecznej. Ludzie oczekują, że taki wielki podmiot, jakim jest Grupa JSW, będzie działał nie tylko na rzecz akcjonariuszy, pracowników, ale także na rzecz lokalnych społeczności. To dla nas bardzo ważne, bo cały czas robimy wszystko, aby być BLISKO LUDZI." - Artur Dyczko, Prezes Fundacji JSW.