Wypoczynek i rekreacja

Obszary działań statutowych w zakresie:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • turystyki i krajoznawstwa;