Kultura i tradycja

Obszary działań statutowych w zakresie:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  • działalności na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych;