Nowy Przewodniczący Rady Fundacji JSW, Pan Włodzimierz Hereźniak przewodniczył kolejnemu posiedzeniu Rady Fundacji

W dniu dzisiejszym o godz. 9.00 w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji JSW.

Głównym tematem rozmów była bieżąca działalność Fundacji, którą przedstawił Prezes Zarządu Fundacji JSW, Pan Artur Dyczko. Wiceprezes Fundacji JSW, Pan Jerzy Majchrzak poinformował Radę Fundacji JSW o ilości napływających wniosków o przyznanie darowizny, tematyce oraz wartościach tych przedsięwzięć. Członek Rady Fundacji ks. prałat Bernard Czernecki zwrócił uwagę, aby wsparcie Fundacji między innymi ukierunkować na działania dla najbardziej potrzebujących, w tym dzieci i młodzieży znajdującej się
w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto Rada Fundacji JSW przyjęła Regulamin Pracy Zarządu Fundacji JSW.