Fundacja JSW podsumowuje pierwszą inicjatywę - proekologiczną Mobilną Ambasadę Laudato Si'

Jedną z pierwszych inicjatyw powziętych przez Fundację JSW był projekt Mobilna Ambasada Laudato Si’ organizowany przy współpracy z Caritas Polska oraz Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Fundacja realizuje wyznaczone cele statutowe miedzy innymi organizując lub wspierając inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prowadzenia lub wspierania kampanii prospołecznych. Dlatego objazd Mobilnej Ambasady Laudato Si’ po naszym regionie przyczynił się do promowania proekologicznych działań całej Grupy Kapitałowej JSW

Po uroczystej inauguracji Mobina Ambasada wyruszyła w trasę po regionie, uwzględniając w szczególności gminy, na których zakłady Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzą działalność. Elektrycznym busem wraz z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Fundacji JSW podróżował przedstawiciel Caritas Polska, odbywając kilkadziesiąt spotkań z lokalnymi społecznościami, nawołując do „ekologicznego przebudzenia” w ramach pojęć ekologii integralnej, czyli tematów poruszających zagadnienia dbania o wodę, powietrze, odpady i filozofię no waste food. W trakcie spotkań  podkreślano możliwości rozpoczęcia inicjatyw związanych z utworzeniem Fundacji JSW, której nadrzędnym celem jest wsparcie lokalnych społeczności z terenów szczególnie narażonych na uciążliwość zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Na terenie działalności Fundacji JSW, znajdują się 42 parafie. Mobilnej Ambasadzie Laudato Si’ udało się odwiedzić 34 miejsca. Ekologiczna inicjatywa dotarła do następujących dekanatów województwa śląskiego: Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębie-Górne, Knurów, Orzesze oraz Suszec. Mobilna Ambasada Laudato Si’ dodatkowo zaznaczyła swoją obecność także podczas: Wielkiego Pikniku JSW, Marszu dla Życia i Rodziny w Jastrzębiu-Zdroju oraz Dniach Knurowa.

W tym miejscu pragniemy podziękować Proboszczom, Dyrektorom szkół i wszystkim osobom, które odwiedziły Mobilną Ambasadę Laudato Si’. Mamy nadzieję, iż ta inicjatywa przyczyniła się do pogłębienia wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców naszego regionu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż inicjatywa uzyskała szerokie grono odbiorców, szacowany na ok 10.000 uczestników, w znaczny sposób przekłada się to na rozpoznawalność projektu pn. Mobilna Ambasada Laudato Si’, a co za tym idzie na rozpowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o powołaniu przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Fundacji JSW.