WAŻNY KOMUNIKAT - akcja profilaktyka

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zawieszonado odwołania zostaje prowadzona przez naszą Fundację akcja „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty dla pracowników JSW SA od 50 roku życia”. Spieszymy jednak zapewnić wszystkich biorących udział w akcji, iż będzie ona kontynuowana niezwłocznie po okresie zagrożenia epidemicznego. Prosimy o zachowanie pobranych z sekcji socjalnych talonów, które nie tracą ważności, a umówione wcześniej wizyty lekarskie będą zrealizowane w nowych terminach.  

Tych spośród Państwa, którzy są w trakcie realizacji umów darowizn zawartych z Fundacją JSW pragniemy uspokoić, że w razie potrzeby określone ww. umowami terminy realizacji zadań, ewentualnie inne niemożliwe aktualnie do zrealizowania zapisy umów, będą aneksowane, po uprzednim uzgodnieniu z osobami upoważnionymi reprezentującymi Państwa instytucje/organizacje. Prosimy o sygnalizowanie konieczności aneksowania umów mailowo na adres: [email protected]

Wszystkich Wnioskodawców, którzy oczekują na decyzję Zarządu Fundacji JSW w sprawie przyznania darowizn informujemy, że rejestracja wniosków odbywa się na bieżąco. Zostaną one rozpatrzone na najbliższym możliwym do realizacji posiedzeniu Zarządu.

Dziękujemy wszystkim Państwu za wyrozumiałość, prosimy o śledzenie bieżących informacji i komunikatów.