WAŻNA Informacja dla Organizacji i Instytucji Obdarowanych przez Fundację JSW

Zawieranie umów darowizn

W związku z przyznanymi darowiznami dla Organizacji i Instytucji, zapraszamy do Biura Fundacji JSW celem podpisania umów darowizn.

 

Adres: Jastrzębie-Zdrój ul. Armii Krajowej 56

Numer biura: 416 

Termin: od poniedziałku 9 września do środy 11 września 2019 roku

Godziny przyjęć: 7.00 - 15.00

Telefon kontaktowy: 32 756 48 20, 32 756 4830

 

Umowa musi zostać podpisana przez osoby uprawione (wskazane we wniosku i KRS).