Posiedzenie Rady Fundacji JSW

13 maja 2019 roku w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji JSW na którym przedstawiono główne obszary działalności Fundacji, jakimi są: kultura i tradycja, wypoczynek i rekreacja, nauka i edukacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo.

Powyższe obszary są zgodne z zakresem celów ujętych w Statucie Fundacji JSW, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.fundacjajsw.pl.

Ponadto Zarząd Fundacji JSW przedstawił Radzie Fundacji JSW stan zaawansowania prac organizacyjnych Fundacji JSW oraz najbliższe plany i kierunki jej działalności.