Pierwsze darowizny Fundacji JSW

Zarząd Fundacji JSW podjął pierwsze decyzje dotyczące przyznania darowizn

Podczas posiedzenia Zarządu Fundacji JSW podjęto decyzje o przyznaniu 39 darowizn dla organizacji i instytucji, które złożyły wnioski na przedsięwzięcia zgodne z celami statutowymi Fundacji JSW w czterech obszarach działania tj. kultura i tradycja, zdrowie i bezpieczeństwo, nauka i edukacja oraz wypoczynek i rekreacja.

Lista przyznanych darowizn.

Kolejnym etapem, będzie zawarcie umów darowizn z instytucjami i organizacjami, które otrzymały pozytywną ocenę, dotyczącą realizacji przedsięwzięć.