Fundacja JSW wspiera kolejne przedsięwzięcia

Udzielono wsparcia dla 34 przedsięwzięć

25 września 2019 roku Zarząd Fundacji JSW jednogłośnie podjął decyzje o przyznaniu 34 darowizn w czterech obszach działalności Fundacji JSW tj:

kultura i tradycja - 11 darowizn,

zdrowie i bezpieczeństwo - 5 darowizn,

wypoczynek i rekreacja - 13 darowizn,

nauka i edukacja - 5 darowizn.

 

Udzielone darowizny dotyczyły między innymi przedsięwzięć w zakresie doposażenia placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, dofinansowania zakupu sprzętu medycznego, wyjazdów dzieci i młodzieży, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wyposażania miejsc integracji społecznosci lokalnych.

 

Lista przyznanych darowizn 

 

Kolejnym etapem, będzie zawieranie umów darowizn z instytucjami i organizacjami, które otrzymały pozytywną ocenę, dotyczącą realizacji przedsięwzięć.