Fundacja JSW przyznała już 120 darowizn!

Działalność Fundacji JSW przynosi coraz więcej wymiernych efektów, czego dowodem jest ostatnie spotkanie Rady Fundacji JSW z Beneficjentami wnioskowanych przedsięwzięć.

W minionym tygodniu władze Fundacji JSW przyznały kolejne darowizny dla lokalnych przedsięwzięć.

Lista przyznanych darowizn

Na piątkowym posiedzeniu Rady Fundacji JSW pojawili się przedstawiciele Obdarowanych organizacji i instytucji, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajeciowej z Jastrzębia-Zdroju oraz przedstawiciele Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS Jastrzębie.

Dzięki otrzymanemu wsparciu uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zwiększą mobilność podopiecznych. Zakup samochodu typu bus pozwoli na przewożenie osób pomiędzy posiadanymi placówkami, a także do urzędów, instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji pomostowych.

Miłym gestem były podziękowania skierowane do Przewodniczącego Rady Fundacji JSW, Włodzimierza Hereźniaka za wsparcie Fundacji JSW udzielone na rzecz dzieci i młodzieży Jastrzębskiego Klubu Hokejowego.

Dyrektor sportowy JKH GKS Jastrzębie, Leszek Laszkiewicz, „Profesor”  towarzyszył młodemu adeptowi sztuki hokejowej. Kto wie… być może Adrian, 7 letni zawodnik, reprezentujący barwy Jastrzębskiego Klubu Hokejowego będzie godnym następcą jednego z najlepszych hokeistów, wybitnego wychowanka lokalnego klubu hokejowego.   

Członkowie Rady Fundacji JSW jednogłośnie wyrazili pogląd, iż dokładnie takie inicjatywy powinna wspierać Fundacjia JSW.