Dziękujemy za liczny udział w warsztatach Fundacji JSW

W środę, 9 października 2019 roku odbyło się spotkanie z Obdarowanymi przez Fundację JSW.

Ponad 50 osób, przedstawicieli organizacji i instytucji, którym Fundacja JSW przekazała darowizny podczas ostatniego posiedzenia Zarządu, uczestniczyło w warsztatach poświęconych poprawnemu rozliczaniu przyznanych darowizn.

Pan Aleksander Szymura, Wiceprezes Fundacji JSW podkreślił, że  "Chcemy wspierać wiele inicjatyw, które skierowane są na rzecz lokalnej społeczności. Szczególnie zależy nam na wsparciu mniejszych podmiotów, silnie zintegrowanych z mieszkańcami gmin, na terenie których Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. prowadzi działalność”.

Pan Gabriel Cyrulik, Członek Zarządu Fundacji JSW dodał, że „Aplikując o darowiznę ze środków Fundacji JSW należy kierować się zdrowym rozsądkiem i wnioskować o wsparcie na rzeczywiste potrzeby organizacji i instytucji”.

Miłym akcentem spotkania było przekazanie podziękowań jednego z najmłodszych Beneficjentów działań Fundacji JSW, czyli  zawodnika JKH GKS Jastrzębie, siedmioletniego Adriana, ucznia I klasy szkoły podstawowej, który w stroju meczowym podziękował za wsparcie Fundacji JSW udzielone na rzecz dzieci i młodzieży jastrzębskiego klubu hokejowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji opieki społecznej, parafii, klubów sportowych, harcerzy, organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, placówek zdrowia publicznego oraz ochotniczych i państwowych straży pożarnych.

Takie spotkania to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń i zainicjowania wspólnych przedsięwzięć łączących gminy, na których Fundacja JSW w głównej mierze skupia swoją działalność.