Rada Fundacji JSW wspiera lokalne przedsięwzięcia

Siedem przedsięwzięć zostało pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Fundacji JSW

1 października 2019 roku miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Fundacji JSW. Głównym tematem posiedzenia było podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na przyznanie darowizn. Zgodnie z zapisami statutowymi, Rada Fundacji JSW jest organem nadzorującym  i opiniującym, dlatego Zarząd Fundacji JSW zwrócił się do Rady Fundacji JSW o wyrażenie zgody na udzielenie darowizn w następujących obszarach: kultura i tradycja dla jednej darowizny, nauka i edukacja dla jednej darowizny, wypoczynek i rekreacja dla dwóch darowizn oraz zdrowie i bezpieczeństwo dla trzech darowizn.

Lista przyznanych darowizn

W związku z lokalnym charakterem przedsięwzięć, wszystkie wnioski spotkały się z ogromną aprobatą Członków Rady Fundacji JSW.

Jeden z wniosków dotyczył zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, który będzie służył pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Członkowie Rady Fundacji zapoznali się ze specyfikacją sprzętu, który zaprezentowała zaproszona Pani doktor Agata Witosińska-Walica – Lekarz Zarządzający Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Przydzielone darowizny w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych gmin,  upowszechniania  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyposażania placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, a także ochrony dóbr kultury.